Dobrobyt społeczny w usieciowionej technologicznie gospodarce: przykład sharing economy

  • Mariusz Baranowski
Słowa kluczowe: sharing economy, dobrobyt społeczny, usieciowiona technologicznie gospodarka, gig economy, Uber

Abstrakt

Zasadniczy cel artykułu polega na rozpatrzeniu realnego i potencjalnego wpływu sharing economy, jako przykładu technologicznie usieciowionej formy przedsiębiorczości (szerzej: działalności), na dobrobyt społeczny, rozumiany jako forma zaspokojenia materialnych i niematerialnych potrzeb społeczeństwa. By móc to uczynić, należy dookreślić samo zjawisko sharing economy, które choć bardzo popularne ostatnimi czasy, to przysparza wielu problemów natury teoretycznej, prowadząc do szeregu nieporozumień. Za ramę interpretacyjną tego przedsięwzięcia posłuży koncept usieciowionej technologicznie gospodarki (UTG), będący konceptualną propozycją heurystyczną, natomiast pojęcie dobrobytu społecznego zostanie ujęte z perspektywy socjologii dobrobytu (Baranowski 2017). 

Opublikowane
2019-11-26
Jak cytować
Baranowski, M. (2019). Dobrobyt społeczny w usieciowionej technologicznie gospodarce: przykład sharing economy. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 20(3), 25–42. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/3915