Jak powstają nowe narody, czyli o nation-making. Przykład kaszubski

Autor

  • Katarzyna Warmińska-Zygmunt

Słowa kluczowe:

naród, tożsamość, robienie narodu, Kaszubi

Abstrakt

Głównym zamysłem tego tekstu jest opis i interpretacja narodowych aspiracji części kaszubskich liderów. Od ponad trzech dekad toczą się w tej wspólnocie dyskusje dotyczące etnicznego statusu grupy. Można usłyszeć różne głosy, między innymi mówiący, że Kaszubi są oddzielnym narodem. W artykule uwaga zostanie skupiona na trzech kwestiach. Po pierwsze na tym, jak liderzy konceptualizują naród jako taki. Po drugie, jaką wizję swojego narodu podzielają, jakie kryteria członkostwa wskazują oraz jak kreślą granice symboliczne. Po trzecie pokazane są procesy, które można określić jako mechanizmy konstruowania narodu. 

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Anderson B., 1997, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, tłum. S. Amsterdamski, Kraków: Znak.

Barth F. (ed.), 1969, Ethnic groups and boundaries: the social organization of culture difference (Reissued), Long Grove (Ill.): Waveland Press.

Billig M., 2008, Banalny nacjonalizm, tłum. M. Sekerdej, Kraków: Znak.

Bolduan T., 1996, Nie dali się złamać. Spojrzenie na ruch kaszubski 1939–1995, Gdańsk: Oficyna Czec.

Brubaker R., 1998., Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe i nowej Europie, tłum. J. Łuczyński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brubaker R., 2004, Ethnicity without Groups,Cambridge: Harvard University Press.

Calhoun C., 2007, Nacjonalizm, tłum. B. Piasecki, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Calhoun C., 2008, Nations Matter: Culture, History, and the Cosmopolitan Dream,American Journal of Sociology, vol. 114, no. 1.

Dołowy-Rybińska N., 2011, Języki i kultury mniejszościowe w Europie: Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Donnan H., Wilson T.M., 2007, Granice tożsamości, państwa, narodu, tłum. M. Głowacka-Grajper, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mazurek M., 2009, W poszukiwaniu tożsamości. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w oczach socjologa, Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Mazurek M., 2010, Język, przestrzeń, pochodzenie. Analiza tożsamości kaszubskiej, Gdańsk: Instytut Kaszubski.

Obracht-Prondzyński C., 2011, Dilemmas of Modern Kashubian Identity and Culture [w:] C. Obracht-Prondzyński, T. Wicherkiewicz (eds.), The Kashubs: Past and Present, Bern: Peter Lang AG.

Obracht-Prondzyński C., 2012, Dylematy związane z kaszubską tożsamością [w:] C. Obracht--Prondzyński, K. Kleina (red.), Społeczność kaszubska w procesie zmian. Kultura, tożsamość, język,Warszawa: Kancelaria Senatu.

Smith A.D., 2009, Etniczne źródła narodów, tłum. M. Głowacka-Grajper, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Synak B., 1998, Kaszubska tożsamość. Ciągłość i zmiana. Studium socjologiczne, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Synak B., 2008, Przemiany kaszubskiej tożsamości [w:] A. Sakson (red.), Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy – między polskością a niemieckością, Poznań: Instytut Zachodni.

Warmińska K., 2013, Koncepcja granicy w dyskursie tożsamościowym [w:] G. Kubica, H. Rusek (red.), Granice i pogranicza: państw, grup, dyscyplin. Perspektywa antropologiczna i socjologiczna, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.www.stat.gov.pl

Pobrania

Opublikowane

2020-06-09

Jak cytować

Warmińska-Zygmunt, K. (2020). Jak powstają nowe narody, czyli o nation-making. Przykład kaszubski. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 21(1), 59–75. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4517

Numer

Dział

Dział tematyczny