Retradycjonalizacja hinduizmu we współczesnych świątyniach indyjskich na przykładzie New Vishvanath Temple w Waranasi

Autor

  • Marta Kudelska
  • Agnieszka Staszczyk
  • Agata Świerzowska

Słowa kluczowe:

Birla Mandir, New Vishvanath Temple, āryadharma, Varanasi, identity, ethics, national temple, reformed Hinduism

Abstrakt

W Indiach, w okresie przed odzyskaniem niepodległości ufundowano wiele świątyń, które miały urzeczywistniać idee indyjskich reformatorów społecznych i religijnych propagujących wizje zreformowanego hinduizmu. Na jego potrzeby starano się także opracować nową formę świątyni „Hindu Rashtra Mandir”. W nurt ten wpisują się także świątynie określane mianem Birla Mandir fundowane przez kolejne pokolenia rodziny Birlów. Wszystkie one są – jak dowodzą autorki prezentacji – formami cultural media mającymi budować jednolitą hinduską tożsamość opierającą się o wykreowany ideał arja dharmy. W artykule, na przykładzie New Vishvanath Temple, ukazano mechanizmy retradycjonalizacji wykorzystane przez twórców idei.   

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Appadurai A., Breckenridge C.A., 1992, Museums Are good to Think: Heritage on View in India [w:] I. Karp, C. Mullen-Kreamer, S.D. Lavine (eds.), Museums and Communities. The Politics of Public Culture, Washington–London: Smithsonian Institution Press.

Bahri H., 2008, Rajpal Hindi Shabdkosh, Delhi: Rajpal.

Chaturvedi S., 1972, Madan Mohan Malaviya,New Delhi: Publications Division Ministry of Information and Broadcasting Government of India.

Guha-Thakurta T., 2004, Monuments, Objects, Histories. Institutions of Art in Colonial and Postcolonial India, New York: Columbia University Press.

Gupta S., 1991, Sris Chandra Chatterjee: The quest for a national architecture, The Indian Economic and Social History Review, no. 28(2), s. 187–201.

Halbfass W., 2008, Indie i Europa: próba porozumienia na gruncie filozoficznym, tłum. M. Nowakowska, R. Piotrowski, Warszawa: Dialog.

Hobsbawm E., 2008, Wprowadzenie. Wynajdywanie tradycji [w:] E. Hobsbawm. T. Ranger, Tradycja wynaleziona, tłum. M. Godyń, F. Godyń, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jordens J.T.F., 1981, Swāmī Shraddhānanda, his life and causes, Delhi: Oxford University Press.

Kamińska-Jones D., Staszczyk A., 2017, Wielka Świątynia Birlów w Delhi jako przykład indyjskiej sztuki narodowej (1933–1939) [w:] J. Marszałek-Kawa, K. Kakareko (red.), Azjatyckie pogranicza kultury i polityki, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kudaisya M., 2013, The Life and Times of G.D. Birla, New Delhi: Oxford University Press.

Kudelska M., Staszczyk A., Świerzowska A., 2014, Birla mandir – współczesne hinduistyczne kompleksy świątynne jako przykład modernizacji przez powrót do tradycji, Estetyka i Krytyka, seria: The Polish Journal of the Arts and Culture, nr 11(3), s. 27–53.

Kudelska M., Staszczyk A., Świerzowska A., 2016, Birla Mandirs – The contemporary Hindu temple complexes as an example of modernization by going back to tradition – 2015 fieldwork report, The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, nr 3(1), s. 149–170.

Kudelska M., Staszczyk A., Świerzowska A., 2016a, Birla mandir – współczesne hinduistyczne kompleksy świątynne jako przykład modernizacji przez powrót do tradycji. Sprawozdanie z badań terenowych (styczeń/luty 2016 rok), The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, nr 4(2), s. 93–107.

Kudelska M., Staszczyk A., Świerzowska A., 2016b, On the Road to Great India – a Program of National Revival. The Saraswati Temple in Pilani as an Expression of the Worldview of G.D. Birla, Politeja, nr 40, s. 129–158.

Kudelska M., Kamińska-Jones D., Staszczyk A., Świerzowska A., 2019, The temple road towards a Great India: Birla Mandirs as a strategy for reconstructing nation and tradition, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Renold L., 2005, A Hindu Education: Early Years of the Banaras Hindu University, New Delhi: Oxford University Press. Sellmer S., 2011, Indyjski schemat „celów człowieka” (purusārtha), Estetyka i Krytyka, nr 1, s. 135–150.

Singer M., 1972, When a great tradition modernizes. An Anthropological Approach to Indian Civilization, New York–Washington–London: Praeger Publishers. Somaskandan S., 2006, Mahāmanā Mālavīyjī aur uskī amar krti, Varanasi: Payasvati Prakashan.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-09

Jak cytować

Kudelska, M., Staszczyk, A., & Świerzowska, A. (2020). Retradycjonalizacja hinduizmu we współczesnych świątyniach indyjskich na przykładzie New Vishvanath Temple w Waranasi. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 21(1), 29–45. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4518

Numer

Dział

Dział tematyczny