Polityka wobec mniejszości w Polsce

Autor

  • Monika Mazurek

Słowa kluczowe:

mniejszości, polityka mniejszościowa, Kaszubi, Ślązacy

Abstrakt

W roku 2020 mija dwadzieścia lat od wejścia w życie Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Ustawa ta jest wyrazem polityki wobec mniejszości etnicznych oraz narodowych w Polsce. Wymienia ona te społeczności, które mocą ustawy uzyskały status mniejszości, a także nadała status języka regionalnego kaszubszczyźnie. Mimo deklaracji osób o posiadaniu narodowości śląskiej czy kaszubskiej, polskie prawodawstwo nie uwzględnia możliwości ich uznania za mniejszość.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Altermatt U., 1998, Sarajewo przestrzega. Etnonacjonalizm w Europie, Kraków: ZNAK.

Appadurai A., 2009, Strach przed mniejszościami. Esej o geografii gniewu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bałdys P., 2015, Górny Śląsk nieoswojony. Tożsamość śląska a polityka wobec grup etnicznych i mniejszości narodowych w Polsce po 1989 roku [w:] A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (red.), Między lękiem a nadzieją. Dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (2005–2015), Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.

Billig M., 2008, Banalny nacjonalizm, Kraków: Znak.

Brubaker R., 1998, Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie, tłum. J. Łuczyński, Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brubaker R., Rederick Cooper F., 2000, Beyond “identity”, Los Angeles: From the Selected Works of Rogers Brubaker University of California.

Comaroff J., Comaroff J.L., 2011, Etniczność sp. z o.o., Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Connor W., 1990, When is a nation?, Ethnic and Racial Studies, no. 13(1), s. 92–101.

Davis N., 1998, Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków: Znak.Dolińska K., Niedźwiecka-Iwańczak N., 2015, Ślązacy – pomiędzy dyskursem politycznym a naukowym [w:] A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (red.), Między lękiem a nadzieją. Dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (2005–2015), Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.

Duć-Fajfer H., 2015, Paternalizm unikowy, czyli jak radzić sobie z ustawowymi zobowiązaniami [w:] A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (red.), Między lękiem a nadzieją. Dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (2005–2015), Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.

Eriksen T.H., 2013, Etniczność i nacjonalizm. Ujęcie antropologiczne, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gerlich M., 2010, „My prawdziwi Górnoślązacy...”. Studium etnologiczne, Warszawa: DIG.

Hobsbawm E., 2010, Narody i nacjonalizm po 1780 roku. Program, mit, rzeczywistość, tłum. J. Maciejczyk, M. Starnawski, Warszawa: Difin SA.

Jałowiecki B., 2012, Ślązacy o narodzie i tożsamości [w:] E.A. Sekuła, B. Jałowiecki, P. Majewski, W. Żelazny (red.), Być narodem? Ślązacy o Śląsku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Łodziński S., 2015, Przed ustawą o mniejszościach. Charakter instytucjonalizacji praw osób należących do mniejszości narodowych po 1989 roku a ustawa o mniejszościach z 2005 roku [w:] A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (red.), Między lękiem a nadzieją. Dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (2005–2015), Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.

Mateos P., Singleton A., Longley P., 2009, Uncertainty in the Analysis of Ethnicity Classifications: Issues of Extent and Aggregation of Ethnic Groups, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 35, no. 9, s. 1437–1460.

Michna E., 2015, Pomiędzy uznaniem a wykluczeniem. Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym a aspiracje emancypacyjne Ślązaków [w:] A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (red.), Między lękiem a nadzieją. Dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (2005–2015), Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.

Mouffe C., 2008, Polityczność, tłum. J. Erbel, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Postanowienie z dnia 18 marca 1998 r., I PKN 4/98, http://sn.pl/sites/orzecznictwo/Orze-czenia1/I%20PKN%204-98.pdf (dostęp: 24.01.2020).

Postanowienie z dnia 14 lutego 2007 r., III SK 20/06, https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pi-sma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-sk-20-06-postanowienie-sadu-najwyzsze-go-520441341 (dostęp: 24.01.2020).

Preece J.J., 2007, Prawa mniejszości, Warszawa: Sic!

Renan E., 1882, Qu’est-ce qu’une nation?, Conférence faite en Sorbonne, le 11 mars 1882, http://ourworld.compuserve.com/homepages/bib_lisieux/nation01.htm 5.08.2006 (dostęp: 24.01.2020).

Sadowski A., 2015, Ustawa o mniejszościach a procesy narodowotwórcze na pograniczach[w:] A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (red.), Między lękiem a nadzieją. Dziesięć lat funkcjonowania ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (2005–2015), Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.

Smith A.D., 2002, When is a nation?, Geopolitics, no. 7(2), s. 5–32.Smith A.D., 2009, Etniczne źródła narodów, tłum. M. Głowacka-Gajper, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Synak B., 2010, Moja kaszubska stegna, Gdańsk: Instytut Kaszubski.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-09

Jak cytować

Mazurek, M. (2020). Polityka wobec mniejszości w Polsce. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 21(1), 46–58. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4519

Numer

Dział

Dział tematyczny