Uznanie przemocy wobec kobiet jako zagrożenia dla tradycyjnego podziału ról płciowych w Polsce

Autor

  • Magdalena Nowacka Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

przemoc, przemoc w relacjach intymnych, przemoc domowa, przemoc wobec kobiet, system społeczny, patriarchat

Abstrakt

Zjawisko przemocy w relacjach intymnych wobec kobiet wciąż jest obecne w dyskursie społecznym. Powstaje coraz więcej działań mających na celu przeciwdziałaniu temu zjawisku, jednakże są to działania oddolne, wykonywane przez organizacje pozarządowe. Tymczasem sytuacja prawna i systemowa przemocy domowej nie ulega poprawie i wciąż wywołuje kontrowersje, pomimo powszechności tego zjawiska i jego konsekwencji. Jedną z przyczyn utrzymywania się tego statusu jest silne ugruntowanie przemocy wobec kobiet w systemie społecznym i roli tej przemocy w zachowaniu tzw. porządku społecznego, który opiera się na niższej, podporządkowanej pozycji kobiet w społeczeństwie. Artykuł odnosi się do genezy tego zjawiska, a także konsekwencji takiego postrzegania dla społeczeństwa.  

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Barstow A.L., 2000, Violence and Memory: The Politics of Denial, „Journal of the American Academy of Religion”, 68(3).

Bennett M.J., 2004, Becoming Interculturally Competent (Final Draft), „Toward Multiculturalism: A Reader in Multicultural Education”.

Chappell L., Curtin J., 2012, Does Federalism Matter? Evaluating State Architecture and Family and Domestic Violence Policy in Australia and New Zealand, „Publius”, 43(1).

Díaz M., Estévez A., Momeñe J., Ozerinjauregi N., 2019, Love Attitudes and Violence: Consequences of Burden of Care on Women, „Clínica y Salud”, 30(3).

Ferrer-Pérez V.A., Bosch-Fiol E., Sánchez-Prada A., Delgado-Álvarez C., 2019, Beliefs and Attitudes about Intimate Partner Violence against Women in Spain, „Psicothema”, 31(1).

Fletcher P., Star C., 2018, The Influence of Feminist Organisations on Public Policy Responses to Domestic Violence and Violence against Women: A Systematic Literature Review, „Social Alternatives”, 37(2), 53.

Gains F., Lowndes V., 2018, Gender, Actors, and Institutions at the Local Level: Explaining Variation in Policies to Address Violence against Women and Girls, „Governance”, 31(4).

Gracia E., Martín-Fernández M., Lila M., Merlo J., Ivert A.K., 2019, Prevalence of Intimate Partner Violence against Women in Sweden and Spain: A Psychometric Study of the ‘Nordic Paradox’, „PLoS ONE”, 14(5), 1–18.

Gruszczyńska B., 2007, Przemoc wobec kobiet w Polsce: aspekty prawnokryminologiczne, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.

Grzyb M., 2019, Violence against Women in Poland – The Politics of Denial, „ANNALES. Annals for Istrian and Mediterranean Studies Series Historia et Sociologia”, 29(1).

Heise L.L., 1998, Violence against Women: An Integrated, Ecological Framework, „Violence Against Woman”, 4(3).

Krook M.L., 2019, Violence against Women in Politics, „Violence Against Women in Politics”, 28(1).

Molyneux M., 2002, Analysing Women’s Movements, „Development and Change”, 29(2). Nussbaum M.C., 2005, Women’s Bodies: Violence, Security, Capabilities, „Journal of Human Development”, 6(2).

Redding E.E., Ruzi-Cantero M.T., Fernandez-Saez J., Guijarro-Garvi M., 2017, Gender Inequality and Violance against Women in Spain, 2006–2014: Towards a Civilized Society, „Gac Sanit”, 31(2).

Sardinha L.M., Catalán H.E.N., 2018, Attitudes Towards Domestic Violence in 49 Low- and Middle-Income Countries: A Gendered Analysis of Prevalence and Countrylevel Correlates, „PLoS ONE”, 13(10).

Spurek S., 2011, Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Praktyczny komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

UNODC, 2014, United Nations Office on Drugs and Crime: Annual Report 2014, 133.

Walby S., Towers J., 2017, Measuring Violence to End Violence: Mainstreaming Gender, „Journal of Gender-Based Violence”, 1(1).

Weldon S.L., Htun M., 2013, Feminist Mobilisation and Progressive Policy Change: Why Governments Take Action to Combat Violence against Women, „Gender and Development”, 21(2).

World Health Organization, 2012, World Health Statistics 2012 Indicator compendium.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-25

Jak cytować

Nowacka, M. (2020). Uznanie przemocy wobec kobiet jako zagrożenia dla tradycyjnego podziału ról płciowych w Polsce. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 21(2), 74–87. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/5816

Numer

Dział

Dział tematyczny