Refleksje i doświadczenia z pracy asystenta rodzin Romów rumuńskich ds. edukacji

Autor

  • Marcin Żółtowski Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

Romowie, wykluczenie, instytucje władzy, asystentura, rola, dystans do roli, przemoc symboliczna

Abstrakt

Artykuł stanowi socjologiczną autorefleksję autora nad rolą asystenta rodzin Romów rumuńskich w Gdańsku. Projekt asystentury był realizowany w ramach polityk instytucji miejskich kierowanych ku społeczności romskich imigrantów z Rumunii. Autor przedstawia społeczne konteksty i uwarunkowania pracy z tą społecznością oraz formę działań instytucji miejskich. Praca asystenta została opisana z perspektywy teorii roli Ervinga Goffmana. Przyjęta perspektywa pozwala na socjologiczną analizę nie tylko praktyk asystenta, ale także samej roli asystenta zanurzonej w środowisku symbolicznym instytucji miejskich. Autor opisuje także spotkania i możliwość dyskusji z ekspertami romskimi, zarówno uniwersyteckimi, jak i praktykami z organizacji pozarządowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Amnesty International, 2016, Report 2015/2016 – Romania, https://www.refworld.org/ docid/56d05b1e41.html (dostęp: 1.01.2021).

Amnesty International, 2019, Romania 2019 Report, https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/romania/report-romania/ (dostęp: 1.01.2021).

Bourdieu P., 2005, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Bourdieu P., 2007, Szkic teorii praktyki, Warszawa: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

Bourdieu P., 2008, Zmysł praktyczny, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bourdieu P., Passeron J.C., 2011, Reprodukcja. Elementy Teorii systemu nauczania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dobiegała A., 26.01.2020a, Imigrant to nie problem – mówił Paweł Adamowicz. Ale coś się w Gdańsku popsuło, „Gazeta Wyborcza”, https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/ 7,35612,25620740,imigrant-to-nie-problem-komentarz.html?fbclid=IwAR16-bDOHD36sEJuVWWuojLZbAPz08k7CLJvHtA67ffhpmF1IjbKww9zIGs (dostęp: 1.01.2021).

Dobiegała A., 26.01.2020b, Osada Romów i tylko jeden toi toi. Czy Gdańsk jest rzeczywiście miastem wolności i solidarności?, „Gazeta Wyborcza”, https://trojmiasto.wyborcza.pl/ trojmiasto/7,35612,25624554,romowie-z-gdanska.html?fbclid=IwAR0eWRZ3OmFX fCfGO2LXx5q6u-9HLk0Lny9iVlVOiBu90ds7m7VZpG0NbOw (dostep: 1.01.2021).

Dobiegała A., 13.04.2020, Koronawirus. Romowie z Gdańska bez maseczek, środków do dezynfekcji i dostępu do wody, „Gazeta Wyborcza”, https://trojmiasto.wyborcza.pl/troj miasto/7,35612,25865415,koronawirus-romowie-z-gdanska-bez-maseczek-srodkow- -dezynfekcyjnych.html?fbclid=IwAR0oHzR4pYiQcTl0rmXnjJBTnd1N8m2lLLYWL XEZhIQLV6zUppsy7eBAjUc (dostęp: 1.01.2021).

Dobiegała A., 21.04.2020, Po interwencji „Wyborczej” gdańscy Romowie dostali maseczki, rękawiczki i płyn do dezynfekcji, „Gazeta Wyborcza”, https://trojmiasto.wyborcza.pl/ trojmiasto/7,35612,25883143,koronawirus-po-naglosnieniu-sprawy-romowie-z-gdanska- -dostali.html?fbclid=IwAR3VLOxD4Uft8Px-jTMPNS-vgUYGU_9K5CJbUsF34ps3Q ugTAwdA0ioERdw (dostęp: 1.01.2021).

Douglas M., 2011, Jak myślą instytucje, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Foucault M., 2009, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa: Aletheia.

Fox A., 1974, Beyond contract: work, power and trust relations, Londyn: Faber.

Goffman E., 2005, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Goffman E., 2010a, Spotkania, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Goffman E., 2010b, Analiza ramowa, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Kowalewska K., 2018, Underclass i kultura ubóstwa w badaniach nad rozwojem kompetencji moralnych społecznych w środowiskach ludzi ubogich, „Ethics in Progress”, nr 9.

Linton R., 1932, The Study of Man, New York: D. Appleton-Century.

McKnight H.D., Cherevany N.L., 1996, The Meaning of trust, Minneapolis: Carlson School of Management.

Nowicki T., 2015, Badanie ku zmianie. Integracja i opór romskich rodzin wobec polityki wysiedleni, „Pedagogika Społeczna”, nr 1(55).

Nowicki T., Żółtowski M., 30.01.2020, Romowie w Gdańsku. Wolne Miasto tylko dla wybranych?, „Gazeta Wyborcza”, https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,256 42224,romowie-w-gdansku-wolne-miasto-gdansk-tylko-dla-wybranych.html?fbclid =IwAR2NhiCRB02zhbDtl0qkClrIALqUQdcICWtZcvXbzLI0gmfpLVXudWY_wpo (dostęp: 1.01.2021).

Popov V., 2016, Roma Culture: Myths and Realities, Monachium: Lincom GmbH.

Romowie w Gdańsku, 11.01.2020, https://www.facebook.com/Romowie-w-Gdańsku-761 684880543694 (dostęp: 1.01.2021).

Sztompka P., 2007, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków: Znak.

Tok FM, 15.04.2020, Miasta wobec epidemii: Gdańsk, https://audycje.tokfm.pl/podcast/ 89092,Miasta-wobec-epidemii-Gdansk-Aleksandra-Dulkiewicz?fbclid= IwAR1wCWocfWuk-3hxqb0XLGfv3wyx_5o4eHoddlfayppGgxkreuV8Wf2KrfM (dostęp: 12.01.2021).

Tok FM, 22.04.2020, Gdańsk zapomniał o rodzinach romskich?, https://audycje.tokfm. pl/podcast/89422,Gdansk-zapomnial-o-rodzinach-romskich-Wsparcie-bylo-zbyt- -male-Srodki-dezynfekcyjne-przekazano-dopiero-po-interwencji-RPO?fbclid=IwAR3gh7ke8-5X5KR9FnfG9OzG0RBTPbZ6GgPzzKkpiTcDbmSwmOEd0j9-dVY (dostęp: 1.01.2021).

Wierciński J., 17.12.2019, Sprawa eksmisyjna tydzień po Nagrodzie Równości. Domem romskiej społeczności gdańskiej Osowej zajmie się sąd, „Dziennik Bałtycki”, https://dziennikbaltycki.pl/sprawa-eksmisyjna-tydzien-po-nagrodzie-rownosci- -domem-romskiej-spolecznosci-z-gdanskiej-osowej-zajmie-sie-sad/ar/c1-14659641? fbclid=IwAR3gh7ke8-5X5KR9FnfG9OzG0RBTPbZ6GgPzzKkpiTcDbmSwmOEd0j9-dVY (dostęp: 1.01.2021).

Wierciński J., 18.12.2019, Proces w sprawie eksmisji romskiej osady w Gdańsku Osowej odroczony do marca 2020, „Dziennik Bałtycki”, https://dziennikbaltycki.pl/procesw-sprawie-eksmisji-romskiej-osady-w-gdansku-osowej-odroczony-do-marca-2020-r/ ar/c1-14664577?fbclid=IwAR2tevCb5eQJ1mfVm1ibUbP4d57kWl6Yy9MdNm_vSbou2F0ZEq7JSdKJl9U (dostęp: 1.01.2021).

Williamson O., 1993, Calculativeness, Trust, and Economic Organization, „The Journal of Law and Economics”, no. 36(1).

Żółtowski M., 8.12.2019, Miasto nierówności. Jak Gdańsk wyklucza Romów, Krytyka Polityczna, https://krytykapolityczna.pl/kraj/gdansk-romowie-dyskryminacja-dulkiewicz/ (dostęp: 1.01.2021).

Pobrania

Opublikowane

2020-06-25

Jak cytować

Żółtowski, M. (2020). Refleksje i doświadczenia z pracy asystenta rodzin Romów rumuńskich ds. edukacji. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 21(2), 88–101. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/5817

Numer

Dział

Dział tematyczny

Inne teksty tego samego autora