Środowisko pracy kształtowane na fundamencie zaufania

Autor

  • Elżbieta Kolasińska Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

środowisko pracy, zaufanie, nieufność

Abstrakt

Środowisko współczesnej pracy jest coraz bardziej złożone i wielowymiarowe. Środowisko pracy to także obszar relacji z innymi, które mogą być oparte na zaufaniu lub nieufności. W artykule podjęto zagadnienie zaufania i nieufności w środowisku pracy. W opracowaniu poddano analizie pojęcie zaufania i nieufności. Celem artykułu jest wykazanie wpływu różnych typów zaufania na środowisko pracy oraz przedstawienie krytycznego ujęcia nieufności. Zaproponowano również rekomendacje, jak budować klimat zaufania w środowisku pracy.  

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

CBOS, 2018, O nieufności i zaufaniu, Komunikat z badań nr 35.

Covey S., 2008, Szybkość zaufania, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Cook K.S., 2005. Networks, Norms, and Trust: The Social Psychology of Social Capital, „Social Psychology Quarterly”, vol. 68.

Farjoun M., 2010, Beyond Dualism: Stability and Change as a Duality, „The Academy of Management Review”, vol. 35.

Fukuyama F., 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, przeł. A. Śliwa, Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Giddens A., 2008, Konsekwencje nowoczesności, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M., 2009, Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Hechter M., Kanazawa S., 1997, Sociological Rational Choice Theory, „Annual Review of Sociology”, August, vol. 23.

Hirschman A., 1984, Against Parsimony: Three Easy Ways of Complicating Some Categories of Economic Discourse, „American Economic Review”, vol. 74, no. 2.

Kolasińska E., 2017, Miejsce pracy jako źródło uprawnionego upełnomocnienia, merytokracji i stratyfikacji. Przegląd poglądów, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, nr 18(4).

Koźmiński A., Latusek-Jurczak, 2011, Zaufanie i nieufność w podejmowaniu decyzji, „Decyzje”, nr 16.

Lewicki R., McAllister D.J., Bies R.J., 1998, Trust and Distrust: New Relationships and Realities, „Academy of Management Review”, 23.

Luhmann N., 1979, Trust and Power, Two Works, Chichester, NY: Wiley.

Marzec A., Świrska A., 2018, Koncepcja nieufności. Podstawy teoretyczne dla analizy nieufności w polskich warunkach, „Studia Ekonomiczne”, nr 376.

Rudzewicz A., 2016, Zaufanie wewnętrzne i zewnętrzne w przedsiębiorstwie, „Studia Ekonomiczne”, nr 255.

Schultz D.P., Schultz S.E., 2006, Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sztompka P., 2002, Socjologia. Kultura zaufania, Kraków: Znak. Sztompka P., 2007, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków: Znak.

Terelak J.F., 1999, Psychologia pracy i bezrobocia, Warszawa: Wydawnictwo ATK.

Weber M., 2002, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. D. Lachowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-25

Jak cytować

Kolasińska, E. (2020). Środowisko pracy kształtowane na fundamencie zaufania. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 21(2), 123–133. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/5820