Panel obywatelski z perspektywy obserwatora – przypadek Warszawskiego Panelu Klimatycznego

Autor

  • Szymon Andrzejewski

Abstrakt

Panele obywatelskie są coraz częściej stosowanym w polskich miastach instrumentem demokratycznym. Przykładem tej deliberacyjnej fali był Warszawski Panel Obywatelski, który odbył się jesienią 2020 r. Autor artykułu pełnił rolę obserwatora przy WPK i miał okazję zapoznać się dokładnie z przebiegiem panelu i jego pracami. Praca obejmuje analizę pięciu kluczowych aspektów dla funkcjonowania panelu obywatelskiego, tzn. dobór tematu, dobór ekspertów, pracę w małych grupach, wyłanianie rekomendacji panelu oraz głosowanie nad rekomendacjami. W tej pracy zostaje poddany również analizie panel jako wydarzenie online i próba oceny jego słabych i silnych stron, a na zakończenie przedstawiono wnioski i rekomendacje na przyszłość. 

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2020-11-25

Jak cytować

Andrzejewski, S. (2020). Panel obywatelski z perspektywy obserwatora – przypadek Warszawskiego Panelu Klimatycznego. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 21(3). Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/6281