Równość płci = Wspólna Sprawa

Działania na rzecz równości płci jako element skutecznego zarządzania różnorodnością i źródło pozytywnych zmian strukturalnych w uczelniach wyższych na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego

Autor

  • Natasza Kosakowska-Berezecka Uniwersytet Gdański
  • Magdalena Żadkowska Uniwersytet Gdański
  • Paulina Pawlicka Uniwersytet Gdański

Abstrakt

Artykuł skupia się na doświadczeniu wprowadzania zmian instytucjonalnych związanych ze wspieraniem równości płci na uczelni wyższej. W związku z tym wpisuje się on w rozważania i relacje obecne w tekstach przedstawiających trendy organizowania nauki referujących społeczny kontekst uprawiania nauki finansowanej z grantów międzynarodowych i będącej pod wpływem polityk sektorowych. Zmiany te odbywają się na podstawie najnowszych badań i ekspertyz prowadzonych w obszarze zagadnień związanych z zarządzaniem różnorodnością i inkluzją pracowników. Osiągnięcie równości płci wymaga bowiem zmian strukturalnych i długotrwałego, często oddolnego aktywizmu różnych osób i grup, które chcą budować inkluzywne środowisko akademickie. Równolegle wsparcie dla takich zmian (merytoryczne i finansowe) oferują fundusze Unii Europejskiej, dzięki którym uczelnie wyższe mogą uczyć się od siebie nawzajem i dzielić dobrymi praktykami w zakresie wdrażania narzędzi sprzyjających wyrównaniu szans kariery naukowej i płynących z tego korzyści dla całej społeczności akademickiej. Ma to również wpływ na wprowadzenie ogólnoeuropejskich standardów związanych z powstawaniem i realizacją Planów Równości Płci w uczelniach wyższych. Artykuł ma na celu przedstawienie kilku wybranych wniosków z prowadzenia takich działań w Uniwersytecie Gdańskim. Staramy się w nim pokazać siedem istotnych warunków brzegowych koniecznych do wzmocnienia równości płci, a co za tym idzie – korzystania z potencjału różnorodności zespołów naukowych i w rezultacie podwyższenia konkurencyjności naukowej. 

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2020-11-25

Jak cytować

Kosakowska-Berezecka, N., Żadkowska, M., & Pawlicka, P. (2020). Równość płci = Wspólna Sprawa: Działania na rzecz równości płci jako element skutecznego zarządzania różnorodnością i źródło pozytywnych zmian strukturalnych w uczelniach wyższych na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 21(3). Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/6288