Być piłkarką. Analiza konfliktu ról w życiu kobiet na przykładzie piłkarek

Autor

  • Radosław Kossakowski Uniwersytet Gdański
  • Karolina Cejer Uniwersytet Gdański

Abstrakt

Pełnione przez kobiety role społeczne oraz konflikty wynikające z odgrywania przez nie kilku ról jednocześnie, szczególnie w kontekście ról rodzinnych i zawodowych, były wielokrotnie poddawane rozważaniom w naukach społecznych. Nie dotyczy to jednak ról społecznych pełnionych przez piłkarki, które nie były w polskiej socjologii sportu dotychczas gruntownie badane. Praca ma zatem za zadanie uzupełnienie wiedzy związanej z analizą ról społecznych odgrywanych przez kobiety. Artykuł może zatem otworzyć dyskusję na temat znaczenia ról społecznych wykonywanych przez piłkarki. Z uwagi na wielowymiarowość tego zagadnienia w artykule poddano analizie pytania badawcze odnoszące się do dwóch obszarów. Pierwszy z nich uwzględnia specyfikę roli społecznej piłkarki. Drugi natomiast dotyczy konfliktów ról, a nacisk kładziony jest tutaj na sprzeczności i rozbieżności wynikające z objęcia roli piłkarki w odniesieniu do innych ról społecznych. Analiza tych obszarów jest oparta na wynikach badań empirycznych – wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z piłkarkami reprezentujących kluby piłkarskie z całej Polski. 

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2020-11-25

Jak cytować

Kossakowski, R., & Cejer, K. (2020). Być piłkarką. Analiza konfliktu ról w życiu kobiet na przykładzie piłkarek. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 21(3). Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/6290