Teologiczny wymiar filmowych tekstów kultury rosyjskiej Pawła Łungina

Autor

  • Zbigniew Kaźmierczyk

Abstrakt

Artykuł jest kulturową analizą tekstów Łungina. Autor omawia podobieństwa obrazu świata w oczach tyrana i mnicha anachorety. Dowodzi, że antyświatowy dualizm gnostycko- -manichejski jest paradygmatem organizującym ich wyobraźnię teologiczną, jest matrycą modelującą binarnie obrazy natury i skorelowanych z nią dziejów oraz kondycji człowieka w sidłach namiętności i jest wzorcem eschatologicznej dysocjacji świata i zaświata. Świadomość egzystencjalna tak różnych bohaterów, jak car i mnich została przedstawiona jako ewokacja głębokich pokładów wschodniego chrześcijaństwa oraz wierzeń i idei sekciarskich. Rosja, jako państwo wcielonego manicheizmu, jest ukazana personalnie – w postaciach jej przywódców duchowych. Według autora głębia ukazanych archetypów organizujących światopogląd władców i poddanych pozwala mówić o filmach Łungina jako tekstach kultury. 

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2021-03-01

Jak cytować

Kaźmierczyk, Z. (2021). Teologiczny wymiar filmowych tekstów kultury rosyjskiej Pawła Łungina. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 22(1). Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/6765