Ewolucja religii. Podejście syntetyczne

Autor

  • Kamil M. Kaczmarek

Abstrakt

Zaproponowane w artykule podejście do ewolucji religii usiłuje przezwyciężyć słabości ewolucjonizmu zarówno socjokulturowego, jak i selekcjonistycznego. Jest to próba syntezy podejścia darwinowskiego z teorią systemów Herberta Spencera oraz socjologiczną ekologią organizacji. Pozwala nie tylko na analizę powstania i ewolucji poszczególnych organizacji religijnych uwarunkowanej siłami społecznymi, ale także umożliwia poznanie mechanizmów opierania się tym siłom.

Downloads

Download data is not yet available.

Pobrania

Opublikowane

2022-09-01

Jak cytować

Kaczmarek, K. M. (2022). Ewolucja religii. Podejście syntetyczne. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 22(2-3). Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/7139