„Chce się żyć” i „Carte blanche” – model niepełnosprawności w filmach inspirowanych historią prawdziwą

Autor

  • Anna Bieganowska-Skóra Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Słowa kluczowe:

model niepełnosprawności w filmie, społeczny model niepełnosprawności, wizerunek filmowy niepełnosprawności, Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano rolę filmu jako narzędzia upowszechniającego społeczny wizerunek niepełnosprawności oraz dokonano analizy modelu niepełnosprawności w dwóch polskich filmach fabularnych, inspirowanych prawdziwymi wydarzeniami: „Chce się żyć” i „Carte blanche”. Charakterystykę przeprowadzono w odniesieniu do 7 cytowanych w literaturze kryteriów opisujących założenia modeli niepełnosprawności: podejście do niepełnosprawności, istota i miejsce zjawiska, rola osoby z niepełnosprawnością, rozwiązanie, kontrola oraz oczekiwane wyniki. W podsumowaniu odniesiono wyłaniające się z analiz profile bohaterów do wyników badań preferencji modelu niepełnosprawności przeprowadzone wśród osób z niepełnosprawnością.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bieganowska-Skóra A. (2017), And the winner is… Model niepełnosprawności w oscarowych produkcjach, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

CBOS (2018), Komu żyje się najtrudniej? Raport z badań, nr 106, https://www.cbos.pl/ SPISKOM.POL/2018/K_106_18.PDF [dostęp: 11.02.2021].

CBOS (2017), Niepełnosprawni wśród nas, Raport z badań, nr 169, https://cbos.pl/SPISKOM. POL/2017/K_169_17.PDF [dostęp: 11.02.2021].

Kirenko J. (2002), Indywidualny a społeczny model niepełnosprawności – próba empirycznej weryfikacji [w:] Człowiek wobec ograniczeń, Z. Tarkowski, G. Jastrzębowska (red.), Wydawnictwo Fundacji Orator, Lublin.

Kirenko J. (2007), Indywidualna i społeczna percepcja niepełnosprawności, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Dz.U. z dnia 25 października 2012, poz. 1169.

Kosakowski C. (2003), Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.

Kossowski P. (1999), Dzieci i reklama telewizyjna, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Kowalski M., Drożdż M. (2008), Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych (edukacja przez „codzienność” telewizyjną, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Kozubek M. (2016), Filmoterapia Słowo/Obraz/Terytoria, Gdańsk.

Ogólnopolski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (1998), Społeczny model niepełnosprawności, „Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej”, 1(155): 43–54.

Kubicka D. (2007), Trzy spojrzenia na media masowe [w:] Psychologia wpływu mediów, D. Kubicka, A. Kołodziejczyk, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Otto W. (2012), Obrazy niepełnosprawności w polskim filmie, Wydawnictwo UAM, Poznań.

Plisiecki J. (1991), Polski film fabularny po roku 1980, Annales Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominante, „Slavica XXV, Debrecen”, 255–262.

Twardowski A. (2018), Społeczny model niepełnosprawności – analiza krytyczna, „Studia Edukacyjne”, 48: 97–114.

Wawrzak-Chodaczek M. (2000), Kształcenie kultury audiowizualnej młodzieży, Wydawnictwo UWr, Wrocław.

Netografia

https://www.filmweb.pl/film/Chce+sie+zyc-2013-648982.

https://www.filmweb.pl/film/Carte+Blanche-2015-702937.

Pobrania

Opublikowane

2021-11-29

Jak cytować

Bieganowska-Skóra, A. (2021). „Chce się żyć” i „Carte blanche” – model niepełnosprawności w filmach inspirowanych historią prawdziwą. Niepełnosprawność- Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, (41), 216–230. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/niepelnosprawnosc/article/view/6338

Numer

Dział

Artykuły