Mężczyźni bezdomni o aktywnościach codziennych: Etnograficzne studia przypadków

Autor

  • Justyna Kropkowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Beata Borowska-Beszta Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Słowa kluczowe:

męskość, bezdomność, aktywności codzienne, badania etnograficzne, studia przypadków, kodowanie i kategoryzacja

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi etnograficzne studia przypadków aktywności codziennych podejmowanych przez 4 bezdomnych mężczyzn w wieku 52–72 lat, zamieszkujących w schronisku. Pytaniem badawczym, postawionym w niniejszym raporcie z badań, było: jakie aktywności codzienne podejmują bezdomni mężczyźni? Gromadzenie danych odbywało się telefonicznie w maju 2020 roku w czasie pandemii Covid-19 w Polsce. Dane analizowano techniką kodowania i kategoryzacji [Gibbs 2011]. Wyniki badań pozwoliły na ustalenie kategorii głównej – aktywności codziennych oraz 3 podkategorii: struktury aktywności codziennych, aktywności sprawiające przyjemności oraz aktywności związane z obowiązkami w schronisku. Oprócz tego, wyniki badań wskazały również pewną nieproporcjonalność czasu aktywności codziennych (zajęć, prac) w stosunku do czasu wolnego, który jest przyczyną odczuwanej monotonii, przez bezdomnych mężczyzn.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Albański L. (2010), Wybrane zagadnienia z patologii społecznej, Kolegium Karkonoskie PWSZ, Jelenia Góra.

Angrosino M. (2010), Badania etnograficzne i obserwacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Arcimowicz K. (2008), Nowe wzory relacji mężczyzna — dziecko w polskich mediach [w:] Media elektroniczne – kreujące obraz rodziny i dziecka, J. Izdebska (red.), Trans Humana, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok.

Basińska M., Kwidzińska E., Grzankowska I. (2014), Przyczyny i czas pozostawania w bezdomności mężczyzn, a ich percepcje siebie w relacjach z innymi ludźmi [w:] Osoby bezdomne – psychologiczne aspekty ich funkcjonowania, M. Basińska (red.), Fundacja Salvus, Bydgoszcz.

Borowska-Beszta B. (2001), Pracownicy Fundacji (metoda etnograficzna) [w:] Formowanie się wspólnoty w Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach, A. Wojciechowski, B. Borowska- - Beszta (red.), Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w PL, Kraków.

Borowska-Beszta B. (2019), Ethnography of Education and Re-education: A Triad of Threads and Traps, „International Research Journal for Quality in Education”, 6 (1).

Cieniuch S. (2008), Kryzys męskości jako zmiana tradycyjnego paradygmatu, [w:] Męskość w kulturze współczesnej, A. Radomski, B. Truchlińska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin.

Cieślińska I. (2003), Bezdomność w Warszawie [w:] Badania problemów społecznych, J. Kwaśniewski (red.), Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Warszawa.

Connell R., Messerschmidt J. (2005), Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept, „Gender and Society”, 19(6).

Duracz-Walczak A. (1996), Bezdomni, CRSS, Warszawa.

Flick U. (2010). Projektowanie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Flick U. (2011), Jakość w badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Gagacka M. (2006), Stygmatyzacja bezdomnych i ich marginalizacja w świetle badań lokalnej opinii społecznej [w:] Bezdomność. Szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej, J. Mazur (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin.

Gibbs G. (2011), Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Green J.L., Bloome D. (1997), Ethnography and ethnographers of and in education: a situated perspective [w:] Handbook for literacy educators: research in the community and visual arts, J. Flood, S.B. Heaths, D. Lapp (red.), Macmillan, New York.

Hammersley M., Atkinson P. (2000), Metody badań terenowych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Jemielniak D. (2012), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jemielniak D. (2012), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kropkowska J. (2020), Rytualizm i życie codzienne bezdomnych mężczyzn. Badania etnograficzne, niepublikowana praca dyplomowa, WFiNS, Toruń.

La Cecla F. (2014), Szorstkim być. Antropologia mężczyzny, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.

Marks P. (2014), Postawy życiowe bezdomnych mężczyzn [w:] Osoby bezdomne – psychologiczne aspekty ich funkcjonowania, M. Basińska (red.), Fundacja Salvus, Bydgoszcz.

Maxwell J.A. (2012), Qualitative Research Design: An Interactive Approach, Sage, Thousand Oaks.

Olejniczak E. (2018), Stereotypy a wizerunki mężczyzn na przykładzie programu Droga do Ironmana, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, 24.

Pawłowska R., Jundziłł E. (2000), Pedagogika człowieka samotnego, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Gdańsk.

Piekut-Brodzka D. (2000), O bezdomnych i bezdomności: aspekty fenomenologiczne, etiologiczne, terapeutyczne, Chrześcijańskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Piekut-Brodzka D. (2006), Bezdomność, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa.

Poland B.D. (2002), Transcription quality [w:] Handbook of Interview Research, Context and Method, J. Gubrium, J. Holstein (red.) Sage, Thousand Oakes.

Rapley T. (2010), Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Stankiewicz L. (2002), Zrozumieć bezdomność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Sulima R. (2000), Antropologia codzienności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Wachowicz M. (2007), Liczba bezdomnych polskich oraz zakres działań pomocowych wobec nich w 2005 roku. Raport z badań [w:] Bezrobocie jako problem bezdomnych polskich, A. Duracz- -Walczak (red.), Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.

Winiarska A. (2008), Mężczyzna. Znaczy: Kto? [w:] Męskość w kulturze współczesnej, A. Radomski, B. Truchlińska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Wybacz B. (2008), Czy męska dominacja opada? [w:] Męskość w kulturze współczesnej, A. Radomski, B. Truchlińska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin.

Yin R.K. (2015), Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Pobrania

Opublikowane

2021-11-29

Jak cytować

Kropkowska, J., & Borowska-Beszta , B. . (2021). Mężczyźni bezdomni o aktywnościach codziennych: Etnograficzne studia przypadków . Niepełnosprawność- Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, (41), 231–250. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/niepelnosprawnosc/article/view/6340

Numer

Dział

Artykuły