Tożsamość zawodowa terapeutów zajęciowych w kontekście sytuowania się na kontinuum od anomii do autonomii – doniesienia z badań

Autor

  • Anna Godlewska-Zaorska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Słowa kluczowe:

terapeuta zajęciowy, tożsamość, tożsamość zawodowa, tożsamość anomijna, tożsamość roli, tożsamość autonomicznego „Ja”

Abstrakt

Artykuł stanowi doniesienie z badań nad tożsamością zawodową terapeutów zajęciowych w kontekście sytuowania się na kontinuum od anomii do autonomii. Prowadzonym pracom eksploracyjnym, opisowym i wyjaśniającym nad tożsamością zawodową terapeutów zajęciowych bliskie stały się ujęcia sytuujące podmiot na kontinuum przedmiotowość – podmiotowość, oddające logikę przekształceń od przedkonwencjonalnego, przez konwencjonalne, po postkonwencjonalne poziomy rozumienia i działania.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Brzeziński J. (2007), Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Erikson E.H. (1968), Identity, Youth and Crisis, W.W. Norton Company, New York.

Kohlberg L. (1973), The claim to moral adequacy of a highest stage of moral judgment, „Journal of Philosophy”, 70.

Kozielecki J. (1987), Koncepcja transgresyjna człowieka: analiza psychologiczna, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Kwaśnica R. (1990), Ku pytaniom o psychopedagogiczne kształcenie nauczyciel [w:] Ku pedagogii pogranicza, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Wydawnictwo UMK, Toruń.

Kwaśnica R. (1995), Wprowadzenie do myślenia o wspomaganiu nauczycieli w rozwoju [w:] Z zagadnień pedeutologii i kształcenia nauczycieli, red. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, Wydawnictwo PAN, Warszawa.

Kwiatkowska H. (2005), Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią, Wydawnictwo GWP, Gdańsk.

Marcia J.E. (1980), Identity in adolescence [w:] Handbook of adolescence psychology, red. J. Adelson, Wiley, New York.

Marzec-Holka K. (2001), Profesjonalizm pracownika socjalnego a jakościowe formy jego rozwoju [w:] Pedagogika społeczna. Tradycja – Teraźniejszość – Nowe Wyzwania, red. E. Trempała, M. Cichosz, Wydawnictwo Wszechnica Mazurska, Olecko.

Neuman W. L. (2000), Social research methods. Qualitative and quantitative approaches, Allyn nad Bacon, Boston.

Witkowski L. (2007), Edukacja i humanistyka: nowe (kon)teksty dla nowoczesnych nauczycieli, Wydawnictwo IBE, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-31

Jak cytować

Godlewska-Zaorska, A. . (2021). Tożsamość zawodowa terapeutów zajęciowych w kontekście sytuowania się na kontinuum od anomii do autonomii – doniesienia z badań. Niepełnosprawność- Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, (44), 98–110. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/niepelnosprawnosc/article/view/6877

Numer

Dział

Artykuły