W poszukiwaniu głównego nurtu w polskim kinie współczesnym

  • Krystyna Weiher-Sitkiewicz Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: contemporary Polish cinema, mainstream cinema

Abstrakt

In this text, the author seeks what the main stream in contemporary domestic cinematography is. Following the definitions of mainstream by Mirosław Przylipiak from the text “The Notion of Mainstream Film in Contemporary Cinema”, the author distinguishes two ways of understanding this phenomenon in the context of Polish cinema. First of all, these productions are commercial, with a large budget, with stars in the cast, profit-oriented, aimed to appeal to a mass audience (e.g. copying global Hollywood formats and presenting it through Polish lenses); secondly, they are films propagating a dominant ideology. The designation of the Polish mainstream has specific goals: (1) to establish which direction Polish cinema is heading in, (2) to dissect it, (3) to note what makes Polish cinematography evolve and what it is that attracts more and more viewers.

In the summary, the author shows that what is most important in Polish Cinema is the dominant ideology that allows us to understand the phenomenon of its main stream. As a model example of the Polish mainstream, the film Gods by Lukas Palkowski is quoted.

Bibliografia

Adamczak, M. (2011). Filmowe realizacje grupy ITI jako przykład lokalnej imitacji reguł „globalnego Hollywood”, [w:] P. Zwierzchowski, D. Mazur red. Polskie kino popularne. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Adamczak, M. (2015). Obok ekranu. Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Godziński, B. (2018). „Dobre polskie kino” to już nie oksymoron. Rok 2018 będzie przełomowy pod wieloma względami. „naTemat”. http://natemat.pl/228215,dobre-polskie-kino-to-juz-nieoksymoron-rok-2018-bedzie-pod-tym-wzgledem-przelomowy (dostęp: 25.01.2018).

Haltof, M. (2007). Narodowe nostalgie. Uwagi o współczesnych adaptacjach klasyki literackiej, [w:] P. Zwierzchowski, D. Mazur (red.), Kino polskie po 1989 roku. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Janicka, B. (1990). Na mieliźnie, „Film” 1990, nr 41.

Karpiński, M. (1990). Ostatni festiwal filmowy, „Kino” 1990, nr 11-12.

Konieczna, E. (2007). Kto ogląda polskie filmy? Pytania o funkcje polskiego filmu fabularnego w życiu młodzieży akademickiej, [w:] P. Zwierzchowski, D. Mazur (red.), Kino polskie po 1989 roku. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Kuźma, D. (2014). Perełki współczesnego polskiego kina. „Film.onet.pl”. http://film.onet.pl/perelki-wspolczesnego-polskiego-kina/ (dostęp: 20.12.2017).

Lewicki, A. (2011). Kino popularne a polskie społeczeństwo po roku 1989, [w:] P. Zwierzchowski, D. Mazur (red.), Polskie kino popularne. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Lubelski, T. (2009). Wstęp, [w:] T. Lubelski, M. Stroiński (red.), Kino polskie jaki kino narodowe. Krakow: korporacja ha!art.

Madej, A. (1994). Mitologie i konwencje. O polskim kinie fabularnym dwudziestolecia międzywojennego. Krakow: Universitas.

Mrozek, W. (2009). Film pamięci narodowej. Najnowsze kino polskie w dyskursie polityki historycznej, [w:] T. Lubelski, M. Stroiński (red.), Kino polskie jaki kino narodowe. Krakow: korporacja ha!art.

Walkiewicz, M. (2014). „Ona”, na jaką nas stać. „Filmweb”. http://www.filmweb.pl/review/%22Ona%22%2C+na+jaką+nas+stać-15918 (dostęp: 27.01.2018).

Wiśniewska, A. (2010). Wstęp. Historia krytyczna, czyli co ty wiesz o polskim kinie?, [w:] A. Wiśniewska, P. Marecki (red.), Kino polskie 1989-2009. Historia krytyczna. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Wroblewska, A. (2018). 2017 w kinach: dane i podsumowanie. „Stowarzyszenie Filmowcow Polskich”. https://www.sfp.org.pl/wydarzenia,5,26530,1,1,2017-w-kinach-dane-ipodsumowanie.html (dostęp 29.01.2018).

Wroblewska, A. (2018). Polska komedia romantyczna: fenomen. „Stowarzyszenie Filmowcow Polskich”. https://www.sfp.org.pl/wydarzenia,5,26489,1,1,Polska-komedia-romantycznafenomen.html (dostęp: 19.01.2018).

Zwoliński, P. (2015). Box Office 2014. Padł rekord. „Stowarzyszenie Filmowcow Polskich”. https://www.sfp.org.pl/baza_wiedzy,291,20554,1,1,Box-Office-2014-Padl-rekord.html (dostęp: 22.12.2017).

Zwoliński, P. (2016). Box Office 2015. Podsumowanie. „Stowarzyszenie Filmowcow Polskich”. https://www.sfp.org.pl/baza_wiedzy,291,22561,1,1,Box-Office-2015-Podsumowanie.html (dostęp: 22.12.2017).

Zwoliński, P. (2017). Podsumowanie polskiego Box Office 2016. „Stowarzyszenie Filmowcow Polskich”. https://www.sfp.org.pl/baza_wiedzy,291,24354,1,1,Podsumowanie-polskiego-Box-Office-2016.html (dostęp: 27.12.2017).

Żmijewski, A. (2010). „Katyń”, Karole, świadectwo, czyli praca ideologii, [w:] A. Wiśniewska, P. Marecki (red.), Kino polskie 1989-2009. Historia krytyczna. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Opublikowane
2018-06-30
Jak cytować
Weiher-Sitkiewicz, K. (2018). W poszukiwaniu głównego nurtu w polskim kinie współczesnym. Panoptikum, (19), 56-68. https://doi.org/10.26881/pan.2018.19.04