Production studies w Polsce-stan badań

Autor

  • Anna Wróblewska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Abstrakt

Film culture research involves observing and analysing complex production, economic and market contexts as well as film set issues and the film preparation process, team work realities, customs, and self-reflective narratives of crew members, which usually fall beyond the scope of the film studies. The film production culture research, though innovative a few years ago, is now becoming more and more popular in Poland. Therefore, it appears to be the right moment to define both the state of research and the latest achievements in the production studies in Poland. The aim of this paper is to present an outline of the Polish film culture research on film production in Poland, make an attempt to systematise it as well as specify the areas that have not been examined thoroughly.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Publikacje zwarte:

Adamczak, M. (2010). Globalne Hollywood. Filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku. Gdańsk: Słowo/ obraz terytoria.

Adamczak, M. (2014). Obok ekranu. Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Adamczak, M., Marecki. P., Malatyński, M. (red.) (2012). Restart zespołów filmowych / Film Units: Restart. Kraków – Łódź: Wydawnictwo PWSFTviT.

Armata, J., Wróblewska, A. (2014). Polski film dla dzieci i młodzieży. Warszawa: Fundacja Kino.

Ciszewska, E., Klejsa, K. (red.) (2015). Kultura filmowa współczesnej Łodzi. Łódź: Wydawnictwo PWSFTviT.

Drecka-Wojtyczka, E., Oziemska, T. (2000). Oświatówka. 55 lat przygód z filmem krótkim. Łódź: Wytwórnia Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych.

Gębicka, E. (2006). Między państwowym mecenatem a rynkiem. Polska kinematografia po 1989 roku w kontekście transformacji ustrojowej. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Hendrykowska, M. (1993). Śladami tamtych cieni. Film w kulturze polskiej przełomu stuleci 1895- 1914. Poznań: Book Service.

Hollender, B., Turowska, Z. (2000). Zespół Tor. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Janicka, B. (red.) (2006). Polskie kino według jego twórców. Warszawa: Fundacja Kino.

Klejsa, K., Adamczak, M. (2015). Wokół zagadnień dystrybucji filmowej. Łódź: Wydawnictwo PWSFTviT.

Kołodyński, A. (1999). Chełmska 21. 50 lat Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie. Warszawa: WFDiF.

Kornacki, K. (2011). „Popiół i diament” Andrzeja Wajdy. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.

Kuśmierczyk, S., Zawiśliński, S. (red.) (2002). Księga „Kadru”. O zespole filmowym Jerzego Kawalerowicza. Warszawa: Wydawnictwo Skorpion.

Lubelski, T. (2012). Historia niebyła kina PRL. Kraków: Znak.

Madej, A. (2002). Kino-władza-publiczność. Kinematografia polska w latach 1944-1949. Bielsko--Biała: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka”. Sitkiewicz, P. (2011). Polska szkoła animacji. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.

Saryusz-Wolska, M., Klejsa, K., (red.) (2014). Badanie widowni filmowej. Antologia przekładów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Sobolewska, E. (red.) (2010). Filmy warte Poznania. 30 lat Tv Studia Filmów Animowanych. Poznań: Tv Studio Filmów Animowanych.

Starski, A. (2013). Scenografia. Warszawa: Wydawnictwo Wojciech Marzec.

Szczepański, T., Pachnicka, A. (red.) (2013). Idea zespołu filmowego. Historia i nowe wyzwania, Łódź: Wydawnictwo PWSFTviT.

Wijata, T., Zawiśliński, S. (2013). Fabryka snów. Łódź: Toya sp. z o.o.

Wróblewska, A. (2009). Oko szeroko otwarte. 25 lat Studia Filmowego Oko. Warszawa: Fundacja Kino.

Wróblewska, A. (2014). Rynek filmowy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Wojciech Marzec.

Zabłocki, M. (2013). Organizacja produkcji filmu fabularnego w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Wojciech Marzec.

Zajiček, E. (1997). Praca i film. Problemy ekonomiki pracy w produkcji filmowej, t. I-II. Łódź: PWSFTviT.

Zajiček, E. (2008). Poza ekranem. Kinematografia polska w latach 1896-2005. Warszawa: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Studio Filmowe Montevideo.

Zajiček, E. (2015). Zarys historii gospodarczej kinematografii polskiej. Tom I. Kinematografia wolnorynkowa w latach 1896-1939. Łódź: Wydawnictwo PWSFTviT.

Zarębski, K. (2008). Kręci nas Zebra. Warszawa: Fundacja Kino.

Zwierzchowski, P. (2013). Kino nowej pamięci. Obraz II wojny światowej w kinie polskim lat 60. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Artykuły w monografiach

Gębicka, E. (1994). Sieć kin i rozpowszechnianie filmów, [w:] E. Zajiček (red), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Film. Kinematografia. Warszawa: Instytut Kultury, Komitet Kinematografii.

Gwóźdź, A. (2010). Kino po kinie – film po kinie, [w:] A. Gwóźdź (red). Kino po kinie. Film w kulturze uczestnictwa. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Filiciak, M. (2010). Film jako zdarzenie wizualne. Relacje kina i innych mediów w epoce cyfrowej– przypadek gier wideo, [w:] A. Gwóźdź (red), Kino po kinie. Film w kulturze uczestnictwa. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Klejsa, K. (2010). A film like thing, czyli o tym, jak zjawiska filmopodobne utrudniają odpowiedź na pytanie: „Co to jest film”, [w:] A. Gwóźdź (red), Kino po kinie. Film w kulturze uczestnictwa. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Majer, A. (2016). Produkcja serialu (dla) Telewizji Polskiej S.A. na przykładzie pierwszej serii „O mnie się nie martw”, [w:] A. Krawczuk_Łaskarzewska, A. Naruszewicz-Duchlińska (red.), Seriale w kontekście kulturowym. Widzowie-fani-twórcy. Olsztyn: Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zajiček, E. (1994). Kinematografia, [w:] E. Zajiček (red). Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Film. Kinematografia. Warszawa: Instytut Kultury, Komitet Kinematografii.

Artykuły w czasopismach

Adamczak, M. (2013). Wstęp. „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication”, vol. XIII, no. 22.

Adamczak, M. (2013). Między poetyką kulturową a kulturą produkcji. Społeczny kontekst realizacji pierwszych filmów Andrzeja Wajdy. „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication”, vol. XIII, no. 22.

Fortuna Jr., G. (2013). Rynek wideo w Polsce. „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication”, vol. XIII, no. 22.

Hendrykowski, M. (2013). Produkcja filmowa jako kultura. O pisarstwie filmowym Edwarda Zajička. „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication”, vol. XIII, no. 22.

Ostrowska, D. (2013). Magic, Emotions and Film Producers: Unlocking the Black-box of Film Production. „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication”, vol. XIII, no. 22.

Smoleń, M. (2013). Studia Filmowe ‘Kronika’ i ‘Wir’, czyli kilka uwag na temat produkcji filmów dokumentalnych po roku 1989. „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication”, vol. XIII, no. 22.

Wróblewska, A. (2013). Polska produkcja filmowa po roku 2005 w perspektywie badań ilościowych. „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication”, vol. XIII, no. 22.

Wróblewska, A. (2014b). Poza ekranem, czyli księgozbiór branży filmowej. „Magazyn Filmowy SFP”, nr 31.

Prace zgłoszone do druku

Chapain, C., Stachowiak, K. (w druku). Innovation Dynamics in the Film Industry: The Case of the Soho Cluster in London. [w:] C. Chapain, T. Stryjakiewicz (red.), Creative Industries in Europe: Drivers of New Sectoral and Spatial Dynamics. Heidelberg: Springer.

Artykuły na stronach internetowych

Kowalski, T. (red.) (2009). Raport o stanie kultury. Kinematografia. W kierunku rynku i Europy. http://kultura.gminick.megiteam.pl/download/is_www/Raport_o_stanie_kultury_kinematografia_W_kierunku_rynku_i_Europy.pdf (dostęp: 20.12.2016).

Miczka, T. (2009). Raport o stanie polskiej kinematografii. http://www.kongreskultury.pl/library/ File/RaportKinema/kinematografia_raport_w.pelna.pdf (dostęp: 20.12.2016).

Strony internetowe

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych Audiowizualni.pl. http://audiowizualni.pl/ (dostęp: 20.12.2016).

Serwis Internetowy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, www.pisf.pl, dział: Rynek Filmowy, http://www.pisf.pl/rynek-filmowy oraz Instytut/Wydawnictwa http://www.pisf.pl/instytut/wydawnictwa (dostęp: 20.12.2016).

Serwis Internetowy sfp.org.pl, dział: Baza Wiedzy http://www.sfp.org.pl/baza_wiedzy (dostęp: 20.12.2016) oraz „Magazyn Filmowy. Pismo Stowarzyszenia Filmowców Polskich”, wersja elektroniczna http://www.sfp.pl/magazyn_filmowy_sfp (dostęp: 20.12.2016).

Pobrania

Opublikowane

2016-11-16

Jak cytować

Wróblewska, A. (2016). Production studies w Polsce-stan badań. Panoptikum, (16), 8–18. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/panoptikum/article/view/171

Numer

Dział

Wprowadzenie