Program Sześćdziesiąt Minut Studia Munka SFP jako nowy model realizacji fabularnego filmu niskobudżetowego

Autor

  • Anna Wróblewska Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

DOI:

https://doi.org/10.26881/pan.2022.27.02

Słowa kluczowe:

film niskobudżetowy, Program Sześćdziesiąt Minut, Studio Munka, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, debiut, reżyser, producent, kierownik produkcji filmowej, kultura produkcji, production studies

Abstrakt

The aim of the article is to recreate, on the basis of existing and available data and information, a feature film production model characteristic of the „Sixty Minutes” programme, which is realised at the Munk Studio, operating at the Polish Filmmakers Association. This programme has been operating since 2017 and has resulted in such films as „Supernova” by Bartosz Kruhlik, „Eastern” by Piotr Adamski, „Wiarołom” by Piotr Złotorowicz, „Chleb i sól” by Damian Kocur and „Braty” by Marcin Filipowicz. This model consists of factors of a programmatic and ideological nature, resulting from the assumptions and goals of the programme as well as the specificity of the producer; on the other hand, the production of „60s” in specific financial, social and environmental conditions requires the producer and the production department to apply specific implementation practices and use creative solutions, thanks to which the author’s vision of the debutante will be able to materialise despite budget constraints.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Monografie i artykuły

lat. Studio Munka 2008–2018 (2018). Warszawa: Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

Adamczak, M. (2013). Wstęp. „Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication”, vol. XIII, nr 22.

Adamczak, M. (2014). Obok ekranu. Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnie- nie filmu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Adamczak, M. (2010). Globalne Hollywood. Filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku. Gdańsk: słowo/ obraz terytoria.

Adamczak M., Marecki P., Malatyński M. (red.), (2012). Restart zespołów filmowych/Film Units: Restart. Kraków – Łódź: Wydawnictwo PWSFTviT.

Banks, M., Caldwell, J., Mayer, V. (2009). Production Studies. Cultural Studies of Media Industries. New York, London: Routledge Taylor & Francis Group.

Caldwell, J. T. (2008). Production Culture: Industrial Reflexivity and Critical Practice in Film and Television. London: Routledge.

Kożuchowski, T., Morozow, I., Sawka, R. (2019). Społeczny wymiar tworzenia filmu w Polsce. Łódź: Wydawnictwo PWSFTviT.

Majer, A., Orankiewicz, A., Wróblewska, A. (2019). Pieniądze – produkcja – rynek. Finansowanie produkcji filmowej w Polsce. Łódź: Wydawnictwo PWSFTvIT.

Majer A., Szczepański T. (red.), (2019). Kultura produkcji filmowej: teorie, badania, praktyki. Łódź: Wydawnictwo PWSFTviT.

Pachnicka A., Szczepański T. (red.), (2013). Idea zespołu filmowego. Historia i nowe wyzwania. Łódź: Wydawnictwo PWSFTviT.

Puttnam, D. (1999). The Creative Producer. „RSA Journal”, vol. 147, nr 5490.

Radomski, M. (2018). Sukces to ciężka praca. Rozmowa z Ewą Jastrzębską, dyrektor ds. produkcji oraz Jerzym Kapuścińskim, dyrektorem artystycznym Studia Munka działającego przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich. „Magazyn Filmowy. Pismo SFP”, nr 82 oraz https://www.sfp.org.pl/baza_wiedzy,288,28493,2,1,Studio-Munka-Sukces-to-ciezka-pra- ca.html (dostęp: 20.10.22).

Ruszył program „60 Minut”! (2017), https://www.studiomunka.pl/aktualnosci,1,802,Ru- szyl-program-60-Minut.html (dostęp: 20.10.22).

Studio Munka zwiększa budżety „sześćdziesiątek” (2022), https://www.sfp.org.pl/wyda- rzenia,5,33165,1,1,Studio-Munka-SFP-zwieksza-budzety-szescdziesiatek.html (dostęp: 20.10.22).

Sowiński, E. (2018). Idea studia dla młodych filmowców. Studio Munka – powstanie, działalność i produkcyjny dialog z przeszłością. „Kwartalnik Filmowy”, nr 103.

Wróblewska, A. (2017). Czarne plamki brudu. Wywiad z Jerzym Kapuścińskim, producentem Cichej nocy, Dyrektorem Artystycznym Studia Munka SFP, https://www.sfp.org. pl/wydarzenia,5,26294,2,1,Czarne-plamki-brudu-Kapuscinski-o-Cichej-Nocy.html (dostęp: 20.10.22).

Wróblewska, A. (2017). Literaci i filmowcy. Studio Munka i krótka droga do debiutu, https://www.sfp.org.pl/wydarzenia,5,24792,2,1,Literaci-i-filmowcy-Studio-Munka-i-krotka-droga-do-debiutu.html (dostęp: 20.10.22).

Wróblewska, A. (2021). Konferencja w Serocku IV. O producentach, kosztach, platformach i ekipach, https://www.sfp.org.pl/wydarzenia,5,32566,2,1,Konferencja-w-Serocku-IV-O -producentach-kosztach-platformach-i-ekipach.html (dostęp: 20.10.22).

Zajiček, E. (1997). Praca i film. Problemy ekonomiki pracy w produkcji filmowej, t. I–II. Łódź: PWSFTViT.

Strony internetowe

Serwis Internetowy SFP: www.sfp.org.pl (dostęp: 20.10.22).

Serwis Internetowy Studia Munka: www.studiomunka.pl (dostęp: 20.10.22).

Wywiady

Wywiad własny z Aleksandrą Musiał z dnia 24.07.2022, nagranie w posiadaniu autorki.

Wywiad własny z Darią Maśloną z dnia 06.08.2022, zapis w posiadaniu autorki.

Wywiad własny z Weroniką Pacewicz z dnia 29.08.2022, zapis w posiadaniu autorki.

Materiały wideo

Finansowanie produkcji filmów krótkometrażowych, Sylwia Rajdaszka, Szymon Witkowski. Prowadzenie: Anna Wróblewska, Ogólnopolskie Spotkania Filmowe, Kameralne Lato w Radomiu, 8.07.2021, https://www.facebook.com/kameralnelato/vide- os/914211425978398 (dostęp: 20.10.22

Pobrania

Opublikowane

2022-12-19

Jak cytować

Wróblewska, A. (2022). Program Sześćdziesiąt Minut Studia Munka SFP jako nowy model realizacji fabularnego filmu niskobudżetowego. Panoptikum, (27), 47–66. https://doi.org/10.26881/pan.2022.27.02

Numer

Dział

Artykuły