Kamera… akcja… Ale kto przed ekranem? O antologii Audiences Iana Christie

  • Konrad Klejsa Uniwersytet Łódzki

Abstrakt

Współczesny dyskurs akademicki lubi słowo „zwrot”. W ostatnich latach sporo mówiło się o rozmaitych cultural turns (wizualnym, performatywnym, pamięciowym…), znamionujących bądź wybór nowych zagadnień badawczych, bądź zmianę oglądu zjawisk, zdawałoby się, dogłębnie już przeanalizowanych. Na obszarze filmoznawstwa dwa takie „zwroty” powinny zostać jak najszybciej przyswojone przez rodzimą refleksję – production culture (paradygmat opisujący kulturowe i ekonomiczne relacje wpływające na produkcję) oraz audience studies, czyli badanie widowni. Gdzieś na przecięciu tych dwóch zagadnień sytuują się kwestie związane z dystrybucją filmów oraz exhibition (termin niekiedy niefortunnie tłumaczony na język polski jako „ekspozycja” lub nawet… „ekshibicja”), czyli sposobem prezentacji filmów: w kinie, telewizji czy za pośrednictwem sieci.

Opublikowane
2012-06-28
Jak cytować
Klejsa, K. (2012). Kamera… akcja… Ale kto przed ekranem? O antologii Audiences Iana Christie. Panoptikum, (11), 184-192. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/panoptikum/article/view/260