Film Education in Cinemas – Determinants and Tendencies

Autor

  • Justyna Hanna Budzik Uniwersytet Śląski w Katowicach

DOI:

https://doi.org/10.26881/pan.2017.18.10

Słowa kluczowe:

film literacy, film education

Abstrakt

The article is an attempt at critical analysis of selected film education programmes addressed at school students by independent and network cinemas. The first part of the article is devoted to a survey of key determinants for Polish film academies’ educational profiles, largely determined by the contents of the Core Curriculum. Subsequently, four case studies are conducted: the New Horizons of Film Education programme operating in the Network of Studio and Local Cinemas, Młodzieżowa Akademia Filmowa [Youth Film Academy] at Amok cinema in Gliwice, the Interdisciplinary Programme of Media Education KinoSzkoła [CinemaSchool] operating at independent cinemas and community culture centres in smaller towns and finally Akademia Filmowa Multikino [Multikino Film Academy]. In her conclusion, the author analyses these cases in the light of current European tendencies in film education, outlined in the document A Framework for Film Education.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

A Framework for Film Education (2015), http://www.koalicjafilmowa.pl/admin/reports/%20bfia- framework-for-film-education-brochure-2015-06-12.pdf (access: 17.06.2016).

Adamczyk, W. (2012). Bohater filmowy w percepcji młodzieży. Film w procesie kształtowania standardów osobistych uczniów szkolnych i studentów oraz konceptualizacji tworzonego przez nich wizerunku rzeczywistości. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Adamczyk, W. (2005). Psychologiczny model widza kinowego. Przyczyny preferencji filmów produkcji amerykańskiej oraz ich skutki wychowawcze wśród młodzieży szkolnej i akademickiej. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Akademia Filmowa 2014–2015. II semestr. https://multikino.pl/repozytorium/szkoly/ AKADEMIA2016_final.pdf (access: 16.06.2016).

Bobiński, W. (2011). Teksty w lustrze ekranu. Okołofilmowa strategia kształcenia literackokulturowego. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Budzisz, W. (ed.) (2014). Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych, http://edukacjamedialna.edu.pl/media/chunks/attachment/Katalog_kompetencji_ medialnych_2014_EudBrrI.pdf (access: 17.06.2016).

Depta, H. (1975). Film i wychowanie. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Depta, H. (1983). Film w życiu i wychowaniu młodzieży. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Journal of Laws of 2012, item 977. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół [Decree of the Minister of National Education from 27 August 2012 on the Core Curriculum for early childhood education and care and general education in all school types]. https://www.librus.pl/wp-content/uploads/2013/05/ Rozporzadzenie-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-orazksztalcenia-ogolnego.pdf (access: 17.06.2016).

Journal of Laws of 2014, item 803. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół [Decree of the Minister of National Education from 30 May 2014 amending the regulation on the Core Curriculum for early childhood education and general education in all school types]. https://www.librus. pl/wp-content/uploads/2014/10/D20140803.pdf (access: 17.06.2016).

Ferment Kolektiv. http://www.ferment.com.pl/.

Festiwal Filmowy Kino Dzieci 2015. https://issuu.com/nowehoryzonty/docs/kd-katalogwww? e=5903820/30076555 (access: 17.06.2016).

KinoSzkoła. http://kinoszkola.pl/.

Kinoterapia.pl. http://www.kinoterapia.pl.

Koblewska, J. (1976). Współczesne modele edukacji filmowej na świecie, [in:] J. Masłowska (ed.). Modele edukacji filmowej. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury.

Kozubek, M. (2016). Filmoterapia. Teoria i praktyka. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.

Litorowicz, A., Majewski, P. Raport: Edukacja filmowa w polskiej szkole na podstawie opinii nauczycieli uczestniczących w warsztatach Filmoteki Szkolnej, Warszawa 11 September 2011. http://www.koalicjafilmowa.pl/admin/reports/Raport_EDUKACJA_FILMOWA_W_ POLSKIEJ_SZKOLE.pdf (access: 17.06.2016).

Łapińska, J. (2015). Film education from the film festival organisers’ point of view. http://come. uw.edu.pl/peam/program2015.php (access: 17.06.2016).

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. http://www.nhef.pl/.

Nurczyńska-Fidelska, E. (1989). Edukacja filmowa na tle kultury literackiej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Nurczyńska-Fidelska, E. (1993) (ed.). Film w szkolnej edukacji humanistycznej. Warszawa–Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nurczyńska-Fidelska, E. (1966). Perspektywy wychowawcze sztuki. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Oglądam, czuję, myślę – raport o młodych w kinie (2013). http://www.koalicjafilmowa.pl/ admin/reports/NHEF_materialy_prasowe.pdf (access: 17.06.2016).

Pisf.pl, Sesja 1/2016. https://www.pisf.pl/dotacje/dofinansowane-projekty/2016/po-edukacjai- upowszechnianie-kultury-filmowej/priorytet-1-sesja-1-2016 (access: 17.06.2016).

Raport: Edukacja filmowa w polskiej szkole na podstawie opinii nauczycieli uczestniczących w warsztatach „Filmoteki Szkolnej” (2011). Warszawa. http://www.koalicjafilmowa.pl/ admin/reports/Raport_EDUKACJA_FILMOWA_W_POLSKIEJ_SZKOLE.pdf (access: 17.06.2016).

Read, H. (1958). Education through Art. London: Faber and Faber.

Skorek, M. (2015). Interdisciplinary Media Education Programme KinoSzkoła 2013/2014. Film and Media Education in Poland and the World: Systemic Solutions and Case Studies Conference. Warszawa: University of Warsaw, 6–7 May. http://come.uw.edu.pl/peam/ program2015.php (access: 17.06.2016).

Skowronek, B. (2007). Konceptualizacje filmu i jego oglądania w języku młodzieży. Studium kognitywno-kulturowe. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Suchodolski, B. (1967). Podstawy wychowania socjalistycznego. Warszawa: Książka i Wiedza.

Szuman, S. (1969). O sztuce i wychowaniu estetycznym. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Wad, S. (2015). Station Next, Film and Media Education in Poland and the World: Systemic Solutions and Case Studies Conference. Warszawa: University of Warsaw, 6–7 May. http://come.uw.edu.pl/peam/program2015.php (access: 17.06.2016).

Warmuz-Warmuzińska, E. (2015). Filmoterapia: scenariusze zajęć w edukacji filmowej dzieci i dorosłych. Warszawa: Difin.

Warmuz-Warmuzińska, E. (2013). Filmoterapia w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych. Warszawa: Difin.

Wojnar, I. (1966). Perspektywy wychowawcze sztuki. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Wojnar, I. (1984). Teoria wychowania estetycznego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Zabłocka-Skorek, J. http://www.wzks.uj.edu.pl/documents/41653/78870620/streszcz-Zablocka-Skoerk-pl.pdf (access: 17.06.2016).

Zabłocka-Skorek, J. (2015). Edukacja filmowa w praktyce. Dobór filmów w Interdyscyplinarnym Programie Edukacji Medialnej “KinoSzkoła” w kontekście recepcji filmu przez młodego widza, [in:] J. H. Budzik, I. Copik (eds.). Edukacja przez słowo – obraz – dźwięk. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Opublikowane

2017-12-29

Jak cytować

Budzik, J. H. (2017). Film Education in Cinemas – Determinants and Tendencies. Panoptikum, (18), 157–176. https://doi.org/10.26881/pan.2017.18.10