O pewnej tendencji (współczesnego) kina francuskiego… „Kino przedmieść” i jego wizualne parateksty na przykładzie "Nienawiści" Mathieu Kassovitza i "Nieustraszonej" Danielle Arbid

Autor

  • Justyna Hanna Budzik University of Silesia
  • Marta Kasprzak University of Lodz

DOI:

https://doi.org/10.26881/pan.2020.23.11

Słowa kluczowe:

film education, poster, paratexts, suburb cinema, cinéma de banlieue

Abstrakt

In this paper we elaborate on the educational use of film posters understood as film paratexts in Gérard Genette’s theory as well as in later media research. The subject of our research is cinéma de banlieue – a French film movement that situates the protagonists not only spatially, but also socially (such as La Haine, dir. M. Kassovitz, 1995, Entre les murs, dir. L. Cantet, 2008, Peur de rien, dir. D. Arbid, 2015, and Dheepan, dir. J. Audiard, 2015). By analyzing film paratexts, we include these materials in the context of cultural representations of the Parisian suburbs. Our research is established in educational and academic practice whose essential part is the in-depth work with the paratexts conducted by students and facilitated by the lecturer.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Austin, G. (2008). Contemporary French Cinema: An Introduction. Manchester: Manchester University Press.

Aumont, J., Marie, M. (2011). Analiza filmu, tłum. M. Zawadzka. Warszawa: Wydawnic- two Naukowe PWN.

Bolek, E. (2015). Interpretacja plakatu artystycznego jako działanie na tekstach, [w:] S. Nie- brzegowska-Bartmińska, M. Nowosad-Bakalarczyk, T. Piekot (red.). Działania na tekście. Przekład – redagowanie – ilustrowanie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej.

Budzik, J. (2013). Film w edukacji – różne praktyki adaptacyjne. Artystyczny plakat filmowy jako paratekst filmu, [w:] W. Hajduk-Gawron, A. Madej (red.). Adaptacje I. Język – litera- tura – sztuka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Gnome.

Budzik, J.H. (2016–2017). Plakat jako tekst kultury w szkolnej edukacji filmowej. „Język Polski w Liceum. Zeszyty Kieleckie”, nr 2.

Brzozowska, B. (2010). Paratekst jako oszust i demistyfikator?, [w:] A. Gwóźdź (red.). Pogra- nicza audiowizualności. Kraków: Universitas.

Color. The Film Reader (2006). A. Dalle-Vacche, B. Price (red.). London: Routledge.

Depta, H. (1975). Film i wychowanie. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Filmoteka Narodowa. http://www.fn.org.pl/public/upload/12.01.17%20Kryteria%20oceny%20analizy%20i%20interpretacji%20plakatu%20filmowego.pdf (dostęp: 31.01.2020).

Fournier Lanzoni, R. (2015). French Cinema: From Its Beginnings to the Present. London: Bloomsbury Academic.

Genette, G. (1992). Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia. 1982, tłum. A. Milecki, [w:] H. Markiewicz (oprac.). Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. tom IV, część 2. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Gwóźdź, A. (2010). Obok filmu, między mediami, [w:] tenże (red.). Pogranicza audiowizu- alności. Parateksty kina, telewizji i nowych mediów. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wy- dawców Prac Naukowych Universitas.

Hargreaves, A.G. (2011). From „Ghettoes” to Globalization. Situating Maghrebi-French Filmmakers, [w:] S. Durmelat, V. Swamy (red.). Screening Integration. Recasting Maghrebi Immigration in Contemporary France. Nebraska: University of Nebraska Press.

Jałowiecki, B, Szczepański, M. (2006). Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kasprzak, M. (2018). Na rubieżach społeczeństwa. Wizerunki paryskich imigrantów we współczesnym kinie francuskim, [w:] Ksenologie, K. Olkusz, K.M. Maj (red.). Kraków: Ośrodek Badawczy Facta Ficta.

Libura, A. (red.). (2007). Amalgamaty kognitywne w sztuce. Kraków: Towarzystwo Auto- rów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Linek, E. (2008). Wizerunek kobiet w kinie Maghrebu, [w:] M.M. Dziekan, I. Kończak (red.). Między Wschodem a Zachodem. Łódzkie studia wschodoznawcze, Łódź: Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego.

Loska, K. (2016). Postkolonialna Europa. Etnoobrazy współczesnego kina. Kraków: Towa- rzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

Mauvais genre. https://www.mauvais-genres.com/fr/affiches-francaises/22692-la-haine-af- fiche-de-film-mod-a-40x60-cm-1995-vincent-cassel-mathieu-kassovitz-3700865422333.html (dostęp: 31.01.2020).

Pinterest. https://www.pinterest.com/pin/147563325264048761/ (dostęp: 31.01.2020).

Pospieszyńska, A. (2015). Kino »beur« jako wyraz przemian społeczno-kulturalnych we Fran- cji. „Ogrody Nauk i Sztuk” nr 5. Wrocław: Fundacja Pro Scientia Publica.

Rorty, R. (1998). Truth and Progress: Philosophical Papers III. Cambridge: Cambridge University Press.

Ślósarz, A. (2013). Plakat i reklama na lekcjach języka polskiego w liceum i technikum. Poradnik z ćwiczeniami dla nauczyciela. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, http:// www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/a_slosarz_plakat%20i%20reklama%20na%20lekcjach%20jezyka%20polskiego.pdf (dostęp: 31.01.2020).

Pobrania

Opublikowane

2020-08-24

Jak cytować

Budzik, J. H., & Kasprzak, M. (2020). O pewnej tendencji (współczesnego) kina francuskiego… „Kino przedmieść” i jego wizualne parateksty na przykładzie "Nienawiści" Mathieu Kassovitza i "Nieustraszonej" Danielle Arbid. Panoptikum, (23), 150–167. https://doi.org/10.26881/pan.2020.23.11