Księgozbiór rodziny Loitzów w Bibliotece Elbląskiej. Stan badań i uzupełnienie spisu druków

Autor

  • Aleksandra Girsztowt Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/porta.2022.21.12

Słowa kluczowe:

Biblioteka Elbląska, Loitz, inwentarz, księgozbiór, zainteresowania czytelnicze

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest aktualnemu stanowi zachowania księgozbioru rodziny Loitzów przechowywanego w Bibliotece Elbląskiej. Podsumowuje stan badań nad nim i omawia wybrane tytuły z poszczególnych działów biblioteki. W aneksie zamieszczono listę 24 książek, które można przypisać do kolekcji Loitzów, a które wcześniej nie były znane w literaturze przedmiotu jako jej część.

Księgozbiór został przekazany w 1660 roku bibliotece Gimnazjum Elbląskiego i znacznie wzbogacił jej zasoby. Chociaż lista książek przekazanych bibliotece nie zachowała się, możemy ją w dużym stopniu odtworzyć dzięki inwentarzowi sporządzonemu w 1624 roku, kiedy to Heinrich Loitz przejął spadek po swoim wuju Simonie. Wymieniono w nim 760 dzieł zgromadzonych przez rodzinę.

Obecny stan zachowania został opracowany na podstawie wcześniejszych badań i analizy praw własności, które jednoznacznie określają pochodzenie druków, a także poprzez porównanie inwentarza z 1624 roku z obecnym księgozbiorem biblioteki i listą książek, które prawdopodobnie należą do rodziny Loitzów.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Agricola Rudolf, Rodolphi Agricolae Phrisij de Inventione dialectica libri tres, cum scholijs Joannis Matthaei Phrissemij, Lutenciae 1529, ref. SD.XVI.1845.

Alciato Andrea, Omnia Andreae Alciati emblemata; Cum commentariis, quibus emblematum detecta origine, dubia omnia, et obscura illustrantur, Parisiis 1602, ref. SD.XVII.1364.

Calvin Jean, Institutio christianae religionis nunc vere demum suo titulo respondens, Argentorati 1543, ref. SD.XVI, 2346.

Chandieu Antoine de, Opera Theologica, Genevae 1598, ref. SD.XVI.2450.

Clavasio Angelus de, Summa Angelica de casibus conscientie cum quibusda[m] nouis et oportunis additio[n]ibus, Hagenau 1505, ref. SD.XVI.2362.

Clicthove Josse, Elucidatorium ecclesiasticum / ad officium ecclesiæ pertinentia planius exponens: & quatuor libros complectens, Parisiis 1516, ref. SD.XVI.2140.

Columella Lucius Iunius Moderatus, Ivnii Moderati Colvmellae De Re Rvstica Libri XII, Parisiis 1543, ref. SD.XVI.1367.

Forster Valentin Wilhelm, Interpres sive de interpretatione iuris, libri duo, Wittebergae 1613, ref. SD.XVII.1385.

Gretser Jakob, Apologeticus adversus librum, qui introductio in artem Jesuiticam inscribitur, nuper à Gabriele Lermaeo Calvinista editum, Inglostadii 1600, ref. SD.XVI.2005.

Hasenmüller Elias, Triumphus papalis super successionem ementitam, et consensum dissentientem pontificiorum, et Iesuitarum, Francofurti 1605, ref. SD.XVII.1412.

Keckermann Bartholomeus, Systema Logicae: Tribus Libris Adornatum, Pleniore Praeceptorum Methodo, & Commentariis scriptis ad Praeceptorum illustrationem & collationem cum doctrina Aristoteles, atq[ue] aliorum, tum veterum, tum recentium Logicorum Sententiis ac Disputationibus, Hanoviae 1606, ref. SD.XVII.57

Ovidius Naso Publius, De Arte Amandi, oft De Conste der Minnen, T’Hantwerpen 1576, ref. SD.XVI.1779.

Palladius Peter, Cramer Daniel, sagoge Ad Libros Propheticos & Apostolicos…, Stetini 1605, ref. SD.XVII.801.

Peurbach Georg von, Tabulae Eclypsium, Viennae Austriae 1514, ref. SD.XVI.2172.

Ryff Walther Hermann, Frawen Rosengarten: Von vilfaltigen sorglichen Zufällen und gebrechen der Mütter und Kinder, So inen vor, inn, unnd nach der Geburt begegnen mögenn. Dabei auch aller Bericht der Pflege unnd Wartung, Frawen, Jungfrawen, und Kindern dienlich und von nöten, Franckfurt am Mayn 1545, ref. SD.XVI.2367.

Socinus Faustus, Pucci Francisco, De statu primi hominis ante lapsum Disputatio: Quam Faustus Socinus Senensis per scripta habuit cum Francisco Puccio Florentino, anno 1578; In qua habetur Responsio, ad Defensionem Francisci Puccii suorum argumentorum, De immortalitate hominis & omnium rerum ante lapsum, Racoviae 1610, ref. SD.XVII.439.

Strigel Victorinus, Libri Samuelis, Regum, et Paralipomenon, ad Ebraicam veritatem recogniti, et brevibus commentariis explicati, Lipsiae 1569, ref. SD.XVI.2312.

Terentius Afer Publius, P. Terentij aphri comicorumegantissimi Comedie: A Guidone Juvenale viro perquam litterato familiariter explanate, Lugduni 1509, ref. SD.XVI.1582.

Valerius Maximus, Factorum dictorumque me morabilium…, Moguntiae 1546, ref. SD.XVI.1159.

Vesalius Andreas, De corporis humani fabrica libri septem, Basileae 1555, ref. SD.XVI.2434.

Vitruvius Publius Minidius, Per Iocvndvm Solito Castigatior Factvs Cum Figuris Tabula Ut Tabula Iam Legi Et Itelligi Possit, s.l. 1511, ref. SD.XVI.2301.

Whitaker William, Praelectiones in controversiam de Romano Pontifice, in VIII quaestiones distributam, adversus Pontificios…, Hanoviae 1608, ref. SD.XVII.1415.

Opublikowane

2022-12-22

Jak cytować

Girsztowt, A. (2022). Księgozbiór rodziny Loitzów w Bibliotece Elbląskiej. Stan badań i uzupełnienie spisu druków. Porta Aurea, (21), 279–292. https://doi.org/10.26881/porta.2022.21.12