ArtApki w edukacji plastycznej uczniów w wieku wczesnoszkolnym

Autor

  • Dorota Sobierańska Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.13

Słowa kluczowe:

alfabetyzm wizualny, edukacja plastyczna, aplikacja, sztuki plastyczne

Abstrakt

An important problem of the present is the preparation of young people to live among an increasing number of visual messages that come from the world of traditional and modern art and among visual messages from the media environment. In this situation, it is necessary to change early school art education from the traditional transfer of knowledge into educational settings through which students actively develop visual literacy. The artistic applications presented in the text, available on the websites of American museums, are one of the means leading to this goal. However, it should be emphasized that these applications should be a supplement rather than an alternative to school activities, and their selection and use must be carefully thought over.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Debes J. (1969), The loom of visual literacy: an overview. „Audiovisual Instruction”, 14 (8).

Dylak S. (2012), Alfabetyzacja wizualna jako kompetencja współczesnego człowieka. W: W. Skrzydlewski, S. Dylak (red.), Media – Edukacja – Kultura. Poznań, Rzeszów, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych.

Klus-Stańska D. (2013), Cyfrowi tubylcy w szkole cyfrowych imigrantów, czyli awatar w świecie Ptysia i Balbinki. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 4 (23).

Ławrowska R., Muchacka B. (2009), Wstęp. W: R. Ławrowska, B. Muchacka (red.), Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna. Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Marciniak T. (2004), Struktura obrazów. W: W. Limont (red.), Z teorii i praktyki artystycznej. Zeszyt 1. Toruń, Wydawnictwo UMK.

Mazur A. (2013), Rozwijanie wrażliwości percepcyjnej jako podstawowy element przygotowania do odbioru dzieła sztuki. W: A. Boguszewska, A. Mazur (red.), Wybrane problemy edukacji plastycznej dzieci i młodzieży. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Mazur A. (2014), Edukacja artystyczna – zadanie do wykonania czy radość tworzenia. W: A. Mazur, R. Tarasiuk (red.), Interpretacje i inspiracje dla edukacji plastycznej. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Pater-Ejgierd N. (2009), Alfabetyzm wizualny jako element nowoczesnej edukacji artystycznej. W: R. Ławrowska, B. Muchacka (red.), Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna. Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Siemieniecki B. (1994), Rysunek i grafika komputerowa w kształceniu dzieci. „Wychowanie na co Dzień”, 9 (12).

Skutnik J. (2005), Spotkanie dziecka ze sztuką nową. W: W. Limont, K. Nielek-Zawadzka (red.), Edukacja artystyczna wobec przemian w kulturze. T. 1. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Uszyńska-Jarmoc J. (2011), Czego nie wiemy o twórczości w szkole? Obszary zdeformowane, ignorowane i/lub zaniedbane. W: K. Krasoń (red), Twórczość-ekspresja-aktywność artystyczna w rozwoju dzieci i młodzieży. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Pobrania

Opublikowane

2018-06-30

Jak cytować

Sobierańska, D. (2018). ArtApki w edukacji plastycznej uczniów w wieku wczesnoszkolnym. Problemy Wczesnej Edukacji, 41(2), 129–136. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.41.13