Sztuki plastyczne w naiwnych teoriach uczniów edukacji wczesnoszkolnej

Słowa kluczowe: naiwne teorie rzeczywistości, sztuki plastyczne, dzieci w młodszym wieku szkolnym, edukacja wczesnoszkolna

Abstrakt

From the earliest years, thanks to the interpretation of the observed events and on the basis of social and cultural messages, children have been independently building naive theories of the world referring to concepts from the visual arts fi eld. This article presents the results of my own research. The subject of it was based on third-graders’ statements from Warsaw primary schools concerning the interpretation and description of the term ‘visual arts’. Focus interviews were used to collect qualitative data.

According to the research, students’ attempts to defi ne concepts from the visual arts fi eld are very rich and detailed. Most of the naive theories can be realised by the children who have them and can be made present in the form of their verbal and non-verbal statements. Therefore, the youngest children should be involved in discussions on extended cultural topics, of which they can be fullyfl edged participants.

Bibliografia

Bartsch K., Wellman H.M. (1995), Children Talk about the Mind. New York, Oxford University Press.

Białecka-Pikul M. (2004), Nabywanie wiedzy społecznej z perspektywy badań nad dziecięcymi teoriami umysłu. „Przegląd Psychologiczny”, 47 (3).

Borowiec H. (2010), Dziecięce teorie umysłu. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae”, 28 (1).

Flavell J.H. (1988), The development of children’s knowledge about mind. W: J.W. Astington, P. Harris, D. Olson (red.), Developing theories of mind. New York, Cambridge University Press.

Gopnik A., Wellman H.M. (1994), The theory theory. W: S.A. Gelman, L.A. Hirschfeld (red.), Mapping the Mind: Domain specifi city in cognition and culture. Cambridge, Cambridge University Press.

Harris P.L. (2012), Trusting what You’re Told: How Children Learn from Others. London, Harvard University Press.

Heider F. (1958), The psychology of interpersonal relations. New York, Wiley.

Klus-Stańska D. (2004), Światy dziecięcych znaczeń. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Lachowicz-Tabaczek K. (2004), Potoczne koncepcje świata i natury ludzkiej. Ich wpływ na poznanie i zachowanie. Psychologia w monografiach naukowych, t. 5. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Premack D., Woodruff G. (1978), Does the chimpanzee have a theory of mind?. „Behavioural and Brain Sciences”, 1 (4).

Syska O. (red.) (2011), Przyszłość na 3+: głos uczniów. „Wolność i Solidarność”, 38.

Szczepska-Pustkowska M. (2011), Od filozofi i dzieciństwa do dziecięcej filozofi i życia. Casus władzy (i demokracji). Kraków, Ofi cyna Wydawnicza „Impuls”.

Uszyńska-Jarmoc J. (2016), Uczenie się a zarobki – dziecięce rozumienie problemów ekonomicznych świata dorosłych. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 32 (1).

Warchala J. (2003), Kategoria potoczności w języku. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wasilewska A. (red.) (2007), Dziecko – teksty – znaczenia. Gdańsk, Wydawnictwo UG.

Wellman H.M. (1990), The child’s theory of mind. Cambridge, MA: Bradford Books / MIT Press.

Wiśniewska-Kin M. (2007), „Chcieć, pragnąć, myśleć, wiedzieć”. Rozumienie pojęć przez dzieci. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Wiśniewska-Kin M. (2009), „Miłość jest jak wiatrak”, czyli o poznawczej naturze metafor dziecięcych. Łódź, Wydawnictwo UŁ.

Wiśniewska-Kin M. (2013), Dominacja a wyzwolenie. Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy i dziecięcy. Łódź, Wydawnictwo UŁ.

Wollman L. (2013), Głos uczniów – zaniedbany obszar w edukacji małego dziecka. W: H. Krauze- Sikorska, M. Klichowski, K. Kuszak (red.), Świat małego dziecka. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Opublikowane
2019-03-31
Jak cytować
Sobierańska, D., & Szyller, A. (2019). Sztuki plastyczne w naiwnych teoriach uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Problemy Wczesnej Edukacji, 44(1), 66-75. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.44.06