Recenzja książki prof. dr. hab. R.M. Łukaszewicza, Wrocławska Szkoła Przyszłości PLUS, czyli lepsze jest możliwe. Działania praktyczne, wizje i projekcje nowego – innego – twórczego, Wydane nakładem Fundacji Wolne Inicjatywy Edukacyjne, Wrocław 2020

  • Joanna Maria Garbula Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bibliografia

Bruner J.S. (1978), Poza dostarczone informacje. Warszawa, PWN.

Bruner J.S. (2006), Kultura edukacji. Kraków, Universitas.

Buzan T. (2003), Potęga umysłu. Warszawa, Wydawnictwo MUZA S.A.

Leksicka K. (2005), Nauczyciel wobec społecznych i edukacyjnych interpretacji swojego zawodu. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Suchodolski B. (2003), Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje. Warszawa, Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej.

Trzebiński J. (2002), Narracyjne konstruowanie rzeczywistości. W: J. Trzebiński (red.), Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wilber K. (1997), Krótka historia wszystkiego. Warszawa, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.

Zander R.S., Zander B. (2005), Sztuka możliwości. Jak przekształcić życie zawodowe i osobiste. Warszawa, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o.

Opublikowane
2020-03-31
Jak cytować
Garbula, J. M. (2020). Recenzja książki prof. dr. hab. R.M. Łukaszewicza, Wrocławska Szkoła Przyszłości PLUS, czyli lepsze jest możliwe. Działania praktyczne, wizje i projekcje nowego – innego – twórczego, Wydane nakładem Fundacji Wolne Inicjatywy Edukacyjne, Wrocław 2020. Problemy Wczesnej Edukacji, 48(1), 125-128. https://doi.org/10.26881/pwe.2020.48.11