Pedagogika holistyczna

Autor

  • Bogusław Śliwerski Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.26881/pwe.2020.49.01

Słowa kluczowe:

holizm, nauka, system, pedagogika, pedagogika holistyczna, kierunki myśli pedagogicznej

Abstrakt

The subject of analysis is the concept of holism in contemporary Polish pedagogical thought, changing its meaning in the course of the development of humanistic and social sciences. Hence, I undertake reflection on whether holistic pedagogy exists, whether possibly among its diversified theories, systems of knowledge and models there occurs a holistic approach to science, research methodology and/or educational influences.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bauman Z., Kubicki R., Zeidler-Janiszewska A. (2009), Życie w kontekstach. Rozmowy o tym, co z nami, i o tym, co przed nami. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Chmaj L. (1963), Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku. Warszawa, PZWS.

Dykcik W. (2005), Pedagogika specjalna wobec aktualnych sytuacji i problemów osób niepełnosprawnych. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Głażewski M. (2010), Dystopia. Pedagogiczne konteksty teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna. Zielona Góra, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Hajduk Z. (2003), Holizm. W: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna encyklopedia filozofii. T. 4: Go–Iq. Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

Herbart J.F. (2007), Pedagogika ogólna wywiedziona z celu wychowania. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Hessen S. (1931), Podstawy pedagogiki. Warszawa, Nakładem „Naszej Księgarni”, Sp. Akc. Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Hessen S. (1997), O sprzecznościach i jedności wychowania. Zagadnienia pedagogiki personalistycznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Jaeger W. (2001), Paideia. Formowanie człowieka greckiego. Warszawa, Fundacja Aletheia.

Jaworska-Witkowska M., Kwieciński Z. (2011), Nurty pedagogii. Naukowe, dyskretne, odlotowe. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Klus-Stańska D. (2018), Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią w praktyce. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Krause A. (2010), Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Lück H.E. (2008), Historia psychologii. Orientacje, szkoły, kierunki rozwoju. Warszawa, Vizja Press & IT.

Milerski B. (2011), Hermeneutyka pedagogiczna. Podstawy pedagogiki religii. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe ChAT.

Murzyn A. (2004), Johann Friedrich Herbart i jego miejsce w kontekście pokantowskiej myśli idealistycznej. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Murzyn A. (2010), Filozofia nauczania wychowującego J.F. Herbarta. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Nawroczyński B. (1966), Kariera pedagogiki J. Fr. Herbarta. „Kwartalnik Pedagogiczny”, 4.

Nawroczyński B. (2018), Polska myśl pedagogiczna. Jej główne linie rozwojowe i cechy charakterystyczne. Siedlce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach.

Nisbett R.E. (2015), Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej? Sopot, Smak Słowa.

Ryk A. (2012), W poszukiwaniu pedagogicznego arché. Zarys systemów pedagogicznych. Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Schulz R. (2007), Wykłady z pedagogiki ogólnej. T. 1: O integralną wizję człowieka i jego rozwoju. Toruń, Wydawnictwo UMK.

Schulz R. (2020), Całość i struktura jako kategorie systemowego oglądu edukacji. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Surzykiewicz J. (2003), Holizm. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2: G–Ł. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Szyszko-Bohusz A. (1989), Pedagogika holistyczna. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.

Śliwerski B. (1998), Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Śliwerski B. (2008), Edukacja pod prąd. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Śliwerski B. (2009), Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Witkowski L. (2013), Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Znaniecki F. (1987), Myśl i rzeczywistość i inne pisma filozoficzne. Warszawa, PWN.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-17

Jak cytować

Śliwerski, B. (2020). Pedagogika holistyczna. Problemy Wczesnej Edukacji, 49(2), 7–20. https://doi.org/10.26881/pwe.2020.49.01

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły