Czy program 500+ podwyższył osiągnięcia szkolne uczniów z biedniejszych rodzin?

Autor

  • Krzysztof Konarzewski

Słowa kluczowe:

osiągnięcia szkolne, bieda, SES, program 500 , TIMSS

Abstrakt

Two models of the poverty effect on school achievement were defined: insufficient expenditure and refusal of recognition. The first of them was verified, using the selective increase in the income of the poorer part of the Polish parents’ population in 2016–2019 by the state support for families with children, Family 500+. Data on achievement in mathematics and science and attitudes towards school and learning of Polish fourth-graders from two editions of the TIMSS survey: 2019 and 2015 were compared. In the 2019 cohort, there was no increase in the achievement of lower-class students, despite the fact that their families received the largest funds from the 500+ program. The model of insufficient expenditure has not been validated but has not been overturned either due to validity limitations of the study.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Białowolski P., Dudek S. (2017), Sytuacja na rynku Consumer Finance III kw. 2017. Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, https://zpf.pl/badania-i-publikacje/raporty-cykliczne/ sytuacja-na-rynku-consumer-finance/, 31.01.2021.

Cęcelek G. (2009), Edukacja jako szansa na wydostanie się dziecka z subkultury ubóstwa. „Przegląd Edukacyjny”, 3–4.

Daniele V. (2021), Socioeconomic inequality and regional disparities in educational achievement: The role of relative poverty. „Intelligence”, 84.

Engle P.L., Black M.M. (2008), The effect of poverty on child development and educational outcomes. „Annals of the New York Academy of Sciences”, 1136.

Fraser N., Honneth A. (2005), Redystrybucja czy uznanie? Debata polityczno-filozoficzna. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe DSW.

Gregg P., Waldfogel J., Washbrook E. (2005), That’s the way the money goes: Expenditure patterns as real incomes rise for the poorest families with children. W: J. Hills, K. Stewart (eds.), A more equal society? New Labour, poverty, inequality and exclusion. Bristol, The Policy Press.

GUS (2020), Mały Rocznik Statystyczny Polski. Warszawa, GUS.

GUS (b.d.), Bank Danych Lokalnych. bdl.stat.gov.pl/BDL, 31.01.2020.

Karpiński M., Sitek M., Zambrowska M. (2020), Osiągnięcia matematyczne. W: M. Sitek (red.), TIMSS 2019. Wyniki międzynarodowego badania osiągnięć czwartoklasistów w matematyce i przyrodzie. Warszawa, IBE.

Konarzewski K. (2016a), Uczeń i jego rodzina. W: K. Konarzewski, K. Bulkowski (red.) (2016), TIMSS 2015. Wyniki międzynarodowego badania osiągnięć czwartoklasistów w matematyce i przyrodzie. Warszawa, IBE.

Konarzewski K. (2016b), Osiągnięcia matematyczne. W: K. Konarzewski, K. Bulkowski (red.), TIMSS 2015. Wyniki międzynarodowego badania osiągnięć czwartoklasistów w matematyce i przyrodzie. Warszawa, IBE.

Konarzewski K. (2019), Primary school pupils’ attitude toward mathematics and their achievement in mathematics. „The New Educational Review”, 56.

Konarzewski K., Bulkowski K. (red.) (2016), TIMSS 2015. Wyniki międzynarodowego badania osiągnięć czwartoklasistów w matematyce i przyrodzie. Warszawa, IBE.

Lacour M., Tissington L.D. (2011), The effects of poverty on academic achievement. „Educational Research and Reviews”, 6(7).

Liszatyński D. (2017), Analiza skutków społeczno-ekonomicznych wprowadzenia programu „Rodzina 500+”. „Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne”, 27(4).

Magda I., Brzeziński M., Chłoń-Domińczak A., Kotowska I.E., Myck M., Najsztub M., Tyrowicz J. (2019), „Rodzina 500+” – ocena programu i propozycje zmian. Warszawa, Instytut Badań Strukturalnych, ibs.org.pl/publikacje, 31.01.2021.

Matyjas B. (2011). Dzieciństwo w biedzie i ubóstwie w świetle analiz i badań. „Pedagogika Rodziny”, 1(1).

MEN (2020), TIMSS 2019 – znamy wyniki międzynarodowego badania. www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-badania-timss-2019, 8.12.2020.

Mullis I.V.S., Martin M.O., Foy P., Kelly D.L., Fishbein B. (2020), TIMSS 2019. International results in mathematics and science. Chestnut Hill, TIMSS & PIRLS International Study Center.

Oliwa-Ciesielska M. (2017), Edukacja dzieci socjalizowanych w kulturze ubóstwa jako wyzwanie dla pracy socjalnej. „PracaSocjalna”, 32(1).

Rutkowski D., Rutkowski L., Wild J., Burroughs N. (2018), Poverty and educational achievement in the US: A less-biased estimate using PISA 2012 data. „Journal of Children and Poverty”, 24(1).

Sitek M. (red.) (2020), TIMSS 2019. Wyniki międzynarodowego badania osiągnięć czwartoklasistów w matematyce i przyrodzie. Warszawa, IBE.

Sułek A. (1999), Szkoła polska jako doświadczenie społeczne. W: K. Koseła (red.), Młodzież szkolna o rynku i demokracji. Warszawa, Oficyna Naukowa.

Sznitman S.R., Reisel L., Romer D. (2011), The neglected role of adolescent emotional well-being in national educational achievement: Bridging the gap between education and mental health policies. „Journal of Adolescent Health”, 48.

Tarkowska E., Górniak K., Kalbarczyk A. (2006), System edukacji, ubóstwo, wykluczenie społeczne. „Polityka Społeczna”.

West A. (2007), Poverty and educational achievement: why do children from low-income families tend to do less well at school? „Benefits”, 15(3).

Wichrowski A. (2020), Metodologia. W: M. Sitek (red.), TIMSS 2019. Wyniki międzynarodowego badania osiągnięć czwartoklasistów w matematyce i przyrodzie. Warszawa, IBE.

Opublikowane

2021-09-14

Jak cytować

Konarzewski, K. . (2021). Czy program 500+ podwyższył osiągnięcia szkolne uczniów z biedniejszych rodzin?. Problemy Wczesnej Edukacji, 53(2), 22–35. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/6415

Numer

Dział

Rozprawy i artykuły