New media in the education of children with and without disabilities from the perspective of the knowledge and actions of their parents

  • Justyna Siemionow Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: new technologies, disabled child, education process, virtual reality, risky behaviours

Abstrakt

The aim of the text is to draw attention to the need to undertake planned and targeted preventive actions in the family environment as well as to domesticate effectively the so-called new technologies that are already present in our social reality, in the process of the education of pupils, with special attention paid to children with disability degree certificates. The article also presents the results of a study conducted on parents of children aged 7–12. The respondents were divided into two groups, parents of children with special educational needs due to various mental disorders, and parents of those with no such certificate. The two groups of interlocutors differed in terms of the extent to which they perceived Internet threats. A larger picture of this phenomenon emerges from the narrative of adults raising children with disability degree certificates, which points to the need to equalize opportunities and to keep pace with able peers, but creates many difficulties, including the already difficult process of educating children with developmental disorders.

Bibliografia

Andrzejewska A. (2012), Nowe zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego dla dzieci i młodzieży. W: B. Siemieniecki (red.), Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym, Toruń. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Cudak S. (2015), Model funkcjonowania współczesnej rodziny w Polsce. W: W. Muszyński (red.), Kondycja współczesnych rodzin. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Gibbs G. (2015), Analizowanie danych jakościowych. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hasselbring T.S., Williams Glaser C.H. (2000), Use of computer technology to help students with special needs. “The Future of Children, Children and Computer Technology”, 10 (2). Available at: www.futureofthechildren.org (retrieved on 15/02/2018).

Kirwil L. (2011), Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo. Częściowy raport z badań EU Kids Online II przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9–16 lat i ich rodziców. Warszawa, SWPS-EU Kids Online-Pl.

Kubinowski D. (2010), Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia, metodyka-ewaluacja. Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Kulczycki E., Sieńko M., Siuda P. (2012), Wywiad skategoryzowany. W: Dzieci w Sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych. Raport z badań. Gdańsk, Instytut Kultury Miejskiej.

Negroponte N. (1996), Being Digital. New York, Vintage Books.

Okoń W. (2007), Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Pilch T. (red.), Encyklopedia pedagogiczna. Tom 3. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.

Plichta P. (2013), Rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną wobec korzystania z Internetu– próba zarysowania nowego obszaru badawczego i wstępne wyniki badań. W: P. Plichta, J. Pyżalski (red.), Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej. Łódź, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Prezentacja wybranych wyników badań uzyskanych w ramach realizacji projekt „Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatnością przez dzieci i młodzież”. Available at: www.giodo.gov.pl/file/id_p/2733/j/en (retrieved on 04/04/2017).

Pyżalski J., Rodzina i szkoła a przeciwdziałanie zaangażowaniu młodych ludzi w ryzykowne z zachowania online. Fundacja Dzieci Niczyje. Available at: www.fdn.pl/badania-fdn (retrieved on 09/04/2015).

Rubacha K. (2008), Metodologia badań nad edukacją. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Siuda P., Stunża G.D. (2012), Wprowadzenie. W: Dzieci w Sieci- kompetencje komunikacyjne najmłodszych. Raport z badań. Gdańsk, Instytut Kultury Miejskiej.

Skreczko A. (2008), Pedagogizacja rodziców w zakresie korzystania z mediów. W: J. Izdebska (red.), Media elektroniczne w życiu dziecka – wyzwaniem dla edukacji medialnej. Białystok, Wydawnictwo Trans Humana.

Stolińska A. (2008), Dziecko w społeczeństwie informacyjnym- zagrożenia i perspektywy w jego rozwoju. W: B. Muchacka, K. Kraszewski (red), Dziecko w świecie współczesnym. Kraków, Oficyna wydawnicza Impuls.

Strasburger V.C., Wilson B.J., Jordan A.B. (2014), Children, Adolescent and the Media. London, Sage Publication Inc.

Tyszka Z. (2003), Rodzina we współczesnym świecie. Poznań, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Opublikowane
2018-05-25
Jak cytować
Siemionow, J. (2018). New media in the education of children with and without disabilities from the perspective of the knowledge and actions of their parents. Problemy Wczesnej Edukacji, 40(1), 85-94. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.40.08