Za zamkniętymi drzwiami klasy szkolnej – przemoc werbalna w komunikacji nauczyciela z dziećmi

  • Janina Karoń Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: komunikacja, wczesna edukacja, przemoc werbalna, socjalizacja, interakcja werbalna, interakcja w klasie

Abstrakt

During communication in early childhood education, the teacher may adopt a fully dominant role in speaking in the classroom. He manages verbal space by agreeing to or refusing the possibility of speaking up, therefore socializing children to function in a structure of power and control. In order to verify the above statement I observed classes in the grades of early education in 3 public elementary schools in a large provincial town in the school year 2013/2014. The observation was aimed at the use of language situations that bore signs of teacher verbal violence against children. The aim of my research was to find out what means of verbal violence teachers of early education use in their communication with pupils and in what situations they do it. On the basis of observations, I singled out several kinds of situations, where a teacher used language to prepare children to function in a reality of subordination to authority, such as: teacher drill, action “in the school way”, the cult of formal correctness, the cult of silence, and the facade of appearances.

Bibliografia

Cackowska M., (1998), Komunikacja jako wyznacznik system nauczania. W: Mrózek R. (red.), „Kultura – język – edukacja”, t. 2. doi: 10.15584/kpe.2015.3.6

Chomczyńska-Rubacha M., Szkolne środowisko uczenia się. W: Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika, t. 2. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN doi: 10.12775/ra.2016.029

Hymes D.H. (1972), On communicative competence. W: Pridge J.B., Holmes J. (red.), Sociolinguistics: selected readings. Harmondsworth, Penguin doi: 10.1017/s0025100300001213

Janowski J., (1998), Uczeń w teatrze życia szkolnego. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne doi: 10.15290/lingdid.2013.17.20

Klus-Stańska D., Nowicka M. (2014), Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Gdańsk: Harmonia Universalis

Kopciewicz L., (2009) Edukacja jako praktyka dominacji. Udział szkoły w wytwarzaniu kapitałów rodzajowych uczennic i uczniów. W: Kopciewicz L., Zierkiewicz E. (red.), Koniec mitu niewinności? Warszawa, Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA.

Kopciewicz L. (2011), Nauczycielskie poniżanie. Szkolna przemoc wobec dziewcząt. Warszawa, Difin SA doi: 10.12775/ppos.2014.011

Mieszalski S., (1990), Interakcje w klasie szkolnej. O społecznym funkcjonowaniu nauczyciela i uczniów w szkole podstawowej. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego doi: 10.12775/szhf.2015.041

Necki Z., (2006) Kompetencje i umiejętności komunikacyjne nauczyciela – zarys problemów. W: Maliszewski W.J. (red.), Komunikowanie społeczne w edukacji. Dyskurs nad rolą komunikowania. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek doi: 10.12775/ra.2016.027

Nowicka M. (2010), Socjalizacja na lekcjach w klasach początkowych: praktyki – przestrzenie – konceptualizacje. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek doi: 10.12775/nm.2012.011

Kwieciński Z. (2007), Między patosem a dekadencją. Studia i szkice pedagogiczne. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP doi: 10.12775/ra.2014.056

Fiske J.(2008), Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocław, Astrum doi: 10.14746/rpeis.2015.77.1.1

Putkiewicz E. (2002), Proces komunikowania się na lekcji. Warszawa, Wydawnictwo APS. doi: 10.15290/sp.2002.12.17

Opublikowane
2014-12-31
Jak cytować
Karoń, J. (2014). Za zamkniętymi drzwiami klasy szkolnej – przemoc werbalna w komunikacji nauczyciela z dziećmi. Problemy Wczesnej Edukacji, 27(4), 121-137. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/866