W poszukiwaniu wspólnego języka. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: Pomyśleć szkołę inaczej/ (Re)thinking school Uniwersytet Gdański, 25–26 września 2015 r.

  • Joanna Dziekońska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Janina Karoń Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bibliografia

Arendt H. (1958), Die Krise in der Erziehung, Brema.

Arendt H. (1994), Kryzys edukacji. W: H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej. Przekł. M. Godyń, W. Madej. Warszawa, Wydawnictwo Aletheia.

Budzyński M. (2015), Tutoring wychowawczo-rozwojowy jako metoda pracy wykorzystująca „relacje wzajemnie uczące” w środowisku. Nauczyciele_Uczniowie_Rodzice. http://www.npseo.pl/data/documents/4/330/330.pdf, 29.10.2015.

Klinger K. (2013), Szkoła to rzeźnia talentów. Błyskawicznie zabija matematyczne zdolności. Rozmowa z Edytą Gruszczyk-Kolczyńską. „Gazeta Prawna.pl”. 2013. http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/703149,szkola_to_rzeznia_talentow_blyskawicznie_zabija_matematyczne_zdolnosci.html, 6.11.2015.

Klus-Stańska D. (2006), Autorska Szkoła Podstawowa „Żak” w Olsztynie – kilka uwag o eksperymentatorium dla uczniów i nauczycieli. „Problemy Wczesnej Edukacji”, 8.

Klus-Stańska D. (2012), Wiedza, która zniewala – transmisyjne tradycje w szkolnej edukacji. „Forum Oświatowe”, 1 (46).

Komunikat nr 2. http://pomyslecszkoleinaczej.blogspot.com, 12.10.2015.

Reforma kulturowa. http://www.kig.pl/files/Aktualnosci/KIG_RAPORT.pdf, 29.10.2015.

Robaszkiewicz M. (2007), Nauczanie myślenia. Hannah Arendt o filozofii edukacji. „Pedagogika Filozoficzna”, nr 1(2).

Videozapis. http://ptpgdansk.blogspot.com/2015/10/pomyslec-szkoe-inaczej-rethinking.html, 29.10.2015.

Zaproszenie na konferencję. http://pomyslecszkoleinaczej.blogspot.com, 12.10.2015.

Opublikowane
2015-09-30
Jak cytować
Dziekońska, J., & Karoń, J. (2015). W poszukiwaniu wspólnego języka. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: Pomyśleć szkołę inaczej/ (Re)thinking school Uniwersytet Gdański, 25–26 września 2015 r. Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), 129-137. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9222