Call for papers 2021

2021-04-20

Redakcja „Rocznika Gdańskiego GTN” zaprasza do przesyłania tekstów naukowych w języku polskim lub angielskim, czy innym spośród języków kongresowych, do aktualnie przygotowywanego tomu LXXXI (81) za rok 2021, poświęconego gdańskiej nauce i gdańskim towarzystwom naukowym, i naukę popularyzującym. Przygotowywany tom będzie jubileuszowy, obchodzący 100-lecie powstania TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUKI I SZTUKI (TPNiS, 1922), którego tradycje kontynuuje Gdańskie Towarzystwo Naukowe. 

Przyjmujemy wcześniej niepublikowane opracowania w kategoriach: artykuły – studia, relacje i komunikaty badawcze; recenzje, sprawozdania, rozmowy. Szczegółowe zasady dotyczące przygotowania tekstów - zob.: „Dla autorów”. Termin nadsyłania tekstów do tomu nr 81 upływa  30 września 2021. Teksty prosimy kierować na adres: beata.mozejko@ug.edu.pl lub biuro@gtn.gda.pl