Ogłoszenia

 • Call for papers 2021

  2021-04-20

  Redakcja „Rocznika Gdańskiego GTN” zaprasza do przesyłania tekstów naukowych w języku polskim lub angielskim, czy innym spośród języków kongresowych, do aktualnie przygotowywanego tomu LXXXI (81) za rok 2021, poświęconego gdańskiej nauce i gdańskim towarzystwom naukowym, i naukę popularyzującym. Przygotowywany tom będzie jubileuszowy, obchodzący 100-lecie powstania TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUKI I SZTUKI (TPNiS, 1922), którego tradycje kontynuuje Gdańskie Towarzystwo Naukowe. 

  Przyjmujemy wcześniej niepublikowane opracowania w kategoriach: artykuły – studia, relacje i komunikaty badawcze; recenzje, sprawozdania, rozmowy. Szczegółowe zasady dotyczące przygotowania tekstów - zob.: „Dla autorów”. Termin nadsyłania tekstów do tomu nr 81 upływa  30 września 2021. Teksty prosimy kierować na adres: beata.mozejko@ug.edu.pl lub biuro@gtn.gda.pl  

  Przeczytaj więcej na temat Call for papers 2021
 • Call for papers 2020

  2020-01-27

  Redakcja „Rocznika Gdańskiego” zaprasza do przesyłania tekstów naukowych w języku polskim lub angielskim, czy innym spośród języków kongresowych - niemieckim, rosyjskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, do aktualnie przygotowywanego tomu LXXX (80) za rok 2020, poświęconego szeroko rozumianej problematyce gdańskiej i pomorskiej, analizowanej z perspektywy różnych, pojedynczych dyscyplin, a także multidyscyplinarnie, interdyscyplinarnie, transdyscyplinarnie, itp.

  Przeczytaj więcej na temat Call for papers 2020