Drohobycki matriarchat. Antropologiczne wątki „Sklepów cynamonowych” Brunona Schulza

Autor

  • Marcin Całbecki Uniwersytet Gdański

Abstrakt

The paper is an attempt to analyze Schulz’s fiction in terms of Johann Jakob Bachofen’s idea of matriarchy. Particular emphasis has been put on “August,” the opening story of Cinnamon Shops. In “August,” which begins his “spiritual autobiography,” Schulz created a world whose center is constituted by three women, portrayed as if they had been archaic deities. By the same token, the beginning of Schulz’s private mythology seems parallel to the archaic core of the socio religious order of Europe, i.e. matriarchy.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Marcin Całbecki - Uniwersytet Gdański

Adiunkt w Katedrze Historii Literatury Uniwersytetu Gdańskiego. Autor książek: Miasta Józefa Czechowicza. Topografia wyobraźni (2004), Czarna kropla nieskończoności. Fenomen lęku w poezji Jerzego Lieberta, Władysława Sebyły i Aleksandra Rymkiewicza (2008) oraz Zapośredniczona tożsamość. Tematy środkowoeuropejskie a polska literatura współczesna (2013), a także artykułów publikowanych m.in. w „Tekstach Drugich” i „Pamiętniku Literackim”.

Bibliografia

Bachofen Johan Jakob. 2007. Matriarchat. Studium na temat ginajkokracji świata starożytnego podług natury religijnej i prawnej. Przeł. R. Reszke. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Bolecki Włodzimierz, Jerzy Jarzębski, Stanisław Rosiek (red.). 2006. Słownik schulzowski. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Eliade Mircea. 1993. Sacrum – mit – historia. Wybór esejów. Przeł. A. Tatarkiewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Fromm Erich. 1994. Zapomniany język. Wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów. Przeł. J. Marzęcki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Kulig-Janarek Krystyna. 1994. Erotyka – groteska – ironia – kreacja. W Bruno Schulz. In memoriam 1892–1942. Pod red. M. Kitowskiej-Łysiak. Lublin: Wydawnictwo FIS.

Kuryluk Ewa. 1994. Gąsienicowy powóz, czyli podróż Brunona Schulza w przyszłość przeszłości. W Bruno Schulz. In memoriam 1892–1942. Pod red. M. Kitowskiej-Łysiak. Lublin: Wydawnictwo FIS.

Otto Rudolf. 1999. Mysterium tremendum (Elementy numinosum II). W Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych. Przeł. B. Kupis. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Rosiek Stanisław. 1994. Urzeczywistnianie mitu. W Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej „Bruno Schulz – w stulecie urodzin i pięćdziesięciolecie śmierci”, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 8–10 czerwca 1992. Pod red. J. Jarzębskiego. Kraków: Oficyna Naukowa i Literacka T.I.C.

Schulz Bruno. 2000. Opowiadania. Eseje. Listy. Wybór, układ, posłowie W. Bolecki. Warszawa: Świat Książki.

Pobrania

Opublikowane

2015-03-02

Jak cytować

Całbecki, M. (2015). Drohobycki matriarchat. Antropologiczne wątki „Sklepów cynamonowych” Brunona Schulza. Schulz/Forum, (5), 18–30. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2186

Numer

Dział

[odczytania]