Czy Bruno Schulz był pisarzem?

Autor

  • Piotr Millati Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/sf.2020.15.03

Słowa kluczowe:

Bruno Schulz, antropologia literatury, pisanie, autor, kryzys twórczy

Abstrakt

The essay is an analysis of the most important, yet actually quite sporadic artistic adventure of Schulz, which was fiction writing. The question discussed is apparently paradoxical: was Bruno Schulz a writer? The author argues that there is a difference between a writer and a man of letters, i.e. someone who is a professional in the literary field. Schulz never became the latter and this is what makes his biography significantly different from those of the typical literati among whom he had many friends. In comparison to them, Schulz wrote very little, started writing quite late, and the period when he really was a writer lasted only several years. One might say that writing fiction indeed rather happened to him – it was not a permanent disposition of his artistic existence. That had crucial consequences for the form of his writing.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Piotr Millati - Uniwersytet Gdański

Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Członek redakcji „Schulz/Forum” oraz kwartalnika artystycznego „Bliza”.

Bibliografia

Schulz B. 2018. Dzieła zebrane 2: Sklepy cynamonowe. Wstęp i opracowanie J. Jarzębski. Dodatek krytyczny S. Rosiek. Opracowanie językowe M. Ogonowska. Gdańsk.

Schulz B. 2012. Dzieła zebrane 5: Księga listów. Zebrał i przygotował do druku J. Ficowski. Uzupełnił S. Danecki. Gdańsk.

Schulz B. 2017. Dzieła zebrane 7: Szkice krytyczne. Koncepcja edytorska W. Bolecki. Komentarze i przypisy M. Wójcik. Opracowanie językowe P. Sitkiewicz. Gdańsk.

Chciuk A. 1972. Ziemia księżycowa: druga opowieść o Księstwie Bałaku. Londyn.

Chomycz Ł. 2017. Bruno Schulz podczas sowieckiej okupacji Drohobycza. Schulz/Forum 10.

Chomycz Ł. 2019. Wokół wystawy w Borysławiu. O dwóch debiutach Brunona Schulza. Schulz/Forum 14.

Ficowski J. 2002. Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia. Sejny.

Jarzębski J. 1999. Schulz. Wrocław.

Kandzora J. 2016. Poeta w labiryncie historii. Studia o pisarskich rolach Jerzego Ficowskiego. Gdańsk.

Lipowski K. 2013. Demiurg jest dwoistością. Alfred Kubin i Bruno Schulz – próba porównania. Schulz/Forum 2.

Makowska U. 2019. Dziwna awersja. O wystawach Schulza. Schulz/Forum 13.

Mann T. 1987. Tonio Krӧger i inne opowiadania. Tłum. L. Staff Warszawa.

Olejniczak J. 2019. Udręka tekstu – tekst udręki. Bruno Schulz – pisanie/czytanie. W: Pryncypia i marginesy Schulza. Eseje. Gdańsk.

Rosiek S. 2014. Jak pisał Bruno Schulz? Domysły na podstawie sześciu stron rękopisu jednego opowiadania. Schulz/Forum 4.

Silberner R. 1984. Strzępy wspomnień. Przyczynek do biografii zewnętrznej Brunona Schulza. Londyn.

https://schulzforum.pl/pl/kalendarz/11-kwietnia-1923

Pobrania

Opublikowane

2020-05-11

Jak cytować

Millati, P. (2020). Czy Bruno Schulz był pisarzem?. Schulz/Forum, (15), 44–64. https://doi.org/10.26881/sf.2020.15.03

Numer

Dział

[odczytania]