Etyka

Ghostwriting, guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszystkie wykryte przypadki będą dokumentowane, i demaskowane przez Redakcję, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów.
Autorzy powinni poinformować Redakcję o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.