Recenzenci

Henryk Salmonowicz, Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie
D. Ali Deveci, Dokuz Eylül University, Turcja
Magdalena Klopott, Akademia Morska w Gdyni
Ilona Urbanyi-Popiołek, Akademia Morska w Gdyni
Joanna Miklińska, Akademia Morska w Gdyni
Maciek Nowak, Associate Professor Loyola University Chicago, Quinlan School of Business, Stany ZJednoczone
Bogusz Wiśnicki, Akademia Morska w Szczecinie
Krzysztof Ficoń, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia
Wojciech Molisz, Politechnika Gdańska
Jerzy Marian Balicki, Politechnika Warszawska
Ljubica Pilepić, Uniwersytet Rijeka, Chorwacja
Michał Pluciński, Uniwersytet Szczeciński
Jarosław Wołkonowski, Uniwersytet w Białymstoku
Carmen Adina Pastiu, Universitatea "1 Decembrie 1918 "Alba Iulia, Rumunia
Prof.dr.sc. Lena Malesevic Perovic, University of Split, Faculty of Economics
Justyna M. Bugaj, Uniwersytet Jagielloński
Alicja Sekuła,  Politechnika Gdańska
Halyna Vasylevska, West Ukrainian National University, Ukraina
Zbigniew Dworzecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Lorena Bašan, Uniwersytet Rijeka, Chorwacja
Srecko Goic, University of Split, Chorwacja
Wioletta Wierzbicka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Christian Stipanovich, Uniwersytet Rijeka, Chorwacja
Anna Jurczuk, Uniwersytet w Białymstoku
Łukasz Karol Bugowski, Wydział Ekonomii i Finansów, Uniwersytet w Białymstoku
Krzysztof Dobrowolski, Uniwersytet Gdański