Współczesna Gospodarka jest elektronicznym czasopismem naukowym wydawanym przez Uniwersytet Gdański, Katedrę Transportu i Handlu Morskiego w Sopocie. Pismo jest adresowane do środowiska naukowego oraz praktyków gospodarczych.

W naszym czasopiśmie publikujemy:

  • Artykuły naukowe poświęcone wszelkim problemom współczesnej ekonomii, w szczególności dotyczące gospodarki krajów Europy Centralnej i Wschodniej.
  • Wyniki i komunikaty z badań naukowych.
  • Studia przypadków.
  • Recenzje książek oraz artykułów zamieszczonych w krajowych i zagranicznych periodykach naukowych (branżowych).
  • Informacje z konferencji naukowych.

Wszystkie artykuły naukowe zamieszczone w czasopiśmie są recenzowane. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane tematyką czasopisma do przysyłania swoich prac do publikacji. Za zgłoszenie i publikację artykułów nie są pobierane żadne opłaty. Czytaj więcej

Publikowanie artykułów naukowych wymaga zachowania zasad etycznych zarówno przez wydawnictwa, redakcje, recenzentów jak również samych autorów. W związaku z powyższym zalecamy zapoznanie się z zasadami etycznymi dla publikacji (jako przykład proponujemy zapis reguł proponowany przez Elsevier, dokument w jezyku angielskim).