Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr Jacek Grodzicki,  Uniwersytet Gdański, Polska, editorCE@ug.edu.pl

Redaktorzy tematyczni

Dr Magdalena Markiewicz, Uniwersytet Gdański, Polska
Dr Joanna Stefaniak, Uniwersytet Gdański, Polska

Zaryab Sheikh, Ph. D., School of Business, Beaconhouse National University Lahore

Redaktor techniczny

mgr Jakub Kowalik, Uniwersytet Gdański, Polska