Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr Jacek Grodzicki,  Uniwersytet Gdański, Polska, ekojg@univ.gda.pl

Redaktorzy tematyczni

dr Olga Dębicka, Uniwersytet Gdański, Polska
dr Ernest Czermański, Uniwersytet Gdański, Polska
mgr Anna Galik, Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktor techniczny

mgr Michał Żynda, Uniwersytet Gdański, Polska