ARIMA model used to analyze the demand for swimming pool services

  • Mieczysław Pawlisiak Military University of Technology
Keywords: ARIMA model, lifeguarding and water rescue, readiness, swimming pool, swimming baths, safety

Abstract

Many factors influence customer preferences among those who choose active leisure. A wide range of market productsmakes for many opportunities, and sports facilities are required to be fully prepared to provide services. It is helpful to create forecasts that enable to determine the predictable number of clients. An example prediction made with respect to swimming pools is presented in this article. For this purpose, the ARIMA model was used, based on the assumption that the value of the endogenous variable is affected by the value of this variable laggedin time.

JEL classification: C2, C22. 

References

Bielińska E. (2007). Prognozowanie ciągów czasowych, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Borucka, A. (2013). Analiza polskiego transportu samochodowego, Systemy Logistyczne Wojsk, 39, 13-23.

Borucka, A. (2018). Analysis of the effectiveness of selected demand forecasting models, Współczesna Gospodarka, 2(9), 41-55.

Borucka, A. (2018). Application of ARIMA Models for the Analysis of Utilization Process of Military Technical Objects, Logistyka i Transport, 1(37), 13-22

Borucka, A. (2018). Forecasting of fire risk with regard to readiness of rescue and fire-fighting vehicles, Interdisciplinary Management Research XIV, Croatia, 397-395.

Borucka, A. (2013), Funkcjonowanie wojskowych oddziałów gospodarczych w nowym systemie logistycznym sił zbrojnych, Logistyka, 6, 39 - 48.

Borucka, A. (2018). Markov models in the analysis of the operation process of transport means, Proceedings of the ICTTE International Journal For Traffic And Transport Engineering Conference, Belgrad, 1073-1082.

Borucka A. (2014). Przewóz osób w Polsce w świetle zmian legislacyjnych, Logistyka, 6, 468-475.

Borucka, A. (2018). Risk Analysis of Accidents in Poland Based on ARIMA Model, Transport Means. Proceedings of the 22nd International Scientific Conference part I, Lithuania, 162-166.

Borucka, A. (2018). Three-state Markov model of using transport means, Business Logistics In Modern Management, Proceedings of the 18th International Scientific Conference, Croatia, 3-19.

Borucka, A., (2018). Model of the operation process of aircraft in the transport system, Proceedings of the ICTTE International Journal For Traffic And Transport Engineering Conference, Serbia, 22-30.

Cieślak M. (2001), Prognozowanie gospodarcze, Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Czyżycki R., Hundert M., Klóska R. (2007), Wybrane zagadnienia z prognozowania, Szczecin: Economicus.

Czyżycki R., Klósk R. (2011), Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych w przykładach i zadaniach, Szczecin: Economicus.

Dittmann P., Szabela-Pasierbińska E., Dittmann I. Szpulak A. (2011), Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Mikosz, B., Borucka, A. (2008), Organizacja gospodarki odpadami w siłach zbrojnych na tle zmian militarnych i nowych wyzwań stawianych polskiej armii, Gliwice: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 8, 1-12.

Mitkow, Sz., Borucka, A. (2018), Mathematical model of travel times related to a transport congestion: an example of the capital city of Poland – Warsaw, Business Logistics In Modern Management, Proceedings of the 18th International Scientific Conference, Croatia, 501-526.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego. Dz.U. 2012 poz. 108.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 roku – w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratun-kowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne Dz.U. 2012 poz. 261

Sokołowski A. (2016), Prognozowanie i analiza szeregów czasowych, Materiały szkoleniowe, Kraków: StatSoft Polska.

StatSoft (2006), Elektroniczny Podręcznik Statystyki PL, Krakow, WEB: http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html.

Skoczyński, P., Świderski, A., Borucka, A. (2018), Characteristics and Assessment of the Road Safety Level in Poland with Multiple Regression Model, Transport Means, Proceedings of the 22nd International Scientific Conference part I, Lithuania, 92 – 97.

Szczepański, E., Jacyna-Gołda, I., Świderski, A., Borucka, A. (2019) Wear of brake system components in various operating conditions of vehicle in the transport company, EksploatacjaiNiezawodność – Maintenance and Reliability, 1(21), 1-9. dx.doi.org/10.17531/ein.2019.1.1

Świderski, A, Borucka, A. (2018), Mathematical Analysis of Factors Affecting the Road Safety in Selected Polish Region, Transport Means, Proceedings of the 22nd International Scientific Conference part II, Lithuania, 651- 654.

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Dz. U. z 2016 r., poz. 656 z późn. zm.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne Dz.U. 2017 poz. 1566.

Waśniewski, T., Borucka, A. (2011), Sieciowe rozwiązania w łańcuchu dostaw w oparciu o technologię radiowej identyfikacji towarów, Systemy Logistyczne Wojsk, 37, 223 – 233.

Wielgosik, M., Borucka, A. (2016), Istota i znaczenie służby przygotowawczej i szkolenia rezerw, Systemy Logistyczne Wojsk, 45, 51-66.

Żurek, J., Ziółkowski, J., Borucka, A. (2017), A method for determination of combat vehicles availability by means of statistic and econometric analysis, Safety and Reliability. Theory and Applications, ESREL, 2925-2934.

Żurek, J., Ziółkowski, J., Borucka, A. (2017), Application of Markov processes to the method for analysis of combat vehicle operation in the aspect of their availability and readiness, Safety and Reliability. Theory and Applications, ESREL, 2343-2352.

Żurek, J., Ziółkowski, J., Borucka, A. (2017), Research of automotive vehicles operation process using the Markov model, Safety and Reliability. Theory and Applications, ESREL, 2353-2362.

Published
2019-03-31
How to Cite
Pawlisiak, M. (2019). ARIMA model used to analyze the demand for swimming pool services. Contemporary Economy, 10(1 (32), 55-68. https://doi.org/10.26881/wg.2019.1.06