ARIMA model used to analyze the demand for swimming pool services

  • Mieczysław Pawlisiak Wojskowa Akademia Techniczna
Słowa kluczowe: model ARIMA, ratownictwo wodne, bezpieczeństwo wodne, bezpieczeństwo basenów

Abstrakt

Na preferencje klientów wybierających aktywną formę spędzania wolnego czasu wpływa wiele czynników. Bogata oferta rynkowa daje szerokie możliwości, a od obiektów sportowych wymaga się, aby pozostawały w pełnej gotowości do świadczenia usług. Pomocne w takim przygotowaniu jest konstruowanie prognoz umożliwiających określenie przewidywalnej liczby klientów. Przykład takiej predykcji, sporządzonej na podstawie pływalni, przedstawiono w niniejszym artykule. W tym celu wykorzystano model ARIMA bazujący na założeniu, że na wartość zmiennej objaśnianej wpływa wartość tej zmiennej opóźniona w czasie.  

 

Klasyfikacja JEL: C2, C22. 

Bibliografia

Bielińska E. (2007). Prognozowanie ciągów czasowych, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Borucka, A. (2013). Analiza polskiego transportu samochodowego, Systemy Logistyczne Wojsk, 39, 13-23.

Borucka, A. (2018). Analysis of the effectiveness of selected demand forecasting models, Współczesna Gospodarka, 2(9), 41-55.

Borucka, A. (2018). Application of ARIMA Models for the Analysis of Utilization Process of Military Technical Objects, Logistyka i Transport, 1(37), 13-22

Borucka, A. (2018). Forecasting of fire risk with regard to readiness of rescue and fire-fighting vehicles, Interdisciplinary Management Research XIV, Croatia, 397-395.

Borucka, A. (2013), Funkcjonowanie wojskowych oddziałów gospodarczych w nowym systemie logistycznym sił zbrojnych, Logistyka, 6, 39 - 48.

Borucka, A. (2018). Markov models in the analysis of the operation process of transport means, Proceedings of the ICTTE International Journal For Traffic And Transport Engineering Conference, Belgrad, 1073-1082.

Borucka A. (2014). Przewóz osób w Polsce w świetle zmian legislacyjnych, Logistyka, 6, 468-475.

Borucka, A. (2018). Risk Analysis of Accidents in Poland Based on ARIMA Model, Transport Means. Proceedings of the 22nd International Scientific Conference part I, Lithuania, 162-166.

Borucka, A. (2018). Three-state Markov model of using transport means, Business Logistics In Modern Management, Proceedings of the 18th International Scientific Conference, Croatia, 3-19.

Borucka, A., (2018). Model of the operation process of aircraft in the transport system, Proceedings of the ICTTE International Journal For Traffic And Transport Engineering Conference, Serbia, 22-30.

Cieślak M. (2001), Prognozowanie gospodarcze, Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Czyżycki R., Hundert M., Klóska R. (2007), Wybrane zagadnienia z prognozowania, Szczecin: Economicus.

Czyżycki R., Klósk R. (2011), Ekonometria i prognozowanie zjawisk ekonomicznych w przykładach i zadaniach, Szczecin: Economicus.

Dittmann P., Szabela-Pasierbińska E., Dittmann I. Szpulak A. (2011), Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Mikosz, B., Borucka, A. (2008), Organizacja gospodarki odpadami w siłach zbrojnych na tle zmian militarnych i nowych wyzwań stawianych polskiej armii, Gliwice: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 8, 1-12.

Mitkow, Sz., Borucka, A. (2018), Mathematical model of travel times related to a transport congestion: an example of the capital city of Poland – Warsaw, Business Logistics In Modern Management, Proceedings of the 18th International Scientific Conference, Croatia, 501-526.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego. Dz.U. 2012 poz. 108.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 roku – w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratun-kowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne Dz.U. 2012 poz. 261

Sokołowski A. (2016), Prognozowanie i analiza szeregów czasowych, Materiały szkoleniowe, Kraków: StatSoft Polska.

StatSoft (2006), Elektroniczny Podręcznik Statystyki PL, Krakow, WEB: http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html.

Skoczyński, P., Świderski, A., Borucka, A. (2018), Characteristics and Assessment of the Road Safety Level in Poland with Multiple Regression Model, Transport Means, Proceedings of the 22nd International Scientific Conference part I, Lithuania, 92 – 97.

Szczepański, E., Jacyna-Gołda, I., Świderski, A., Borucka, A. (2019) Wear of brake system components in various operating conditions of vehicle in the transport company, EksploatacjaiNiezawodność – Maintenance and Reliability, 1(21), 1-9. dx.doi.org/10.17531/ein.2019.1.1

Świderski, A, Borucka, A. (2018), Mathematical Analysis of Factors Affecting the Road Safety in Selected Polish Region, Transport Means, Proceedings of the 22nd International Scientific Conference part II, Lithuania, 651- 654.

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Dz. U. z 2016 r., poz. 656 z późn. zm.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne Dz.U. 2017 poz. 1566.

Waśniewski, T., Borucka, A. (2011), Sieciowe rozwiązania w łańcuchu dostaw w oparciu o technologię radiowej identyfikacji towarów, Systemy Logistyczne Wojsk, 37, 223 – 233.

Wielgosik, M., Borucka, A. (2016), Istota i znaczenie służby przygotowawczej i szkolenia rezerw, Systemy Logistyczne Wojsk, 45, 51-66.

Żurek, J., Ziółkowski, J., Borucka, A. (2017), A method for determination of combat vehicles availability by means of statistic and econometric analysis, Safety and Reliability. Theory and Applications, ESREL, 2925-2934.

Żurek, J., Ziółkowski, J., Borucka, A. (2017), Application of Markov processes to the method for analysis of combat vehicle operation in the aspect of their availability and readiness, Safety and Reliability. Theory and Applications, ESREL, 2343-2352.

Żurek, J., Ziółkowski, J., Borucka, A. (2017), Research of automotive vehicles operation process using the Markov model, Safety and Reliability. Theory and Applications, ESREL, 2353-2362.

Opublikowane
2019-03-31
Jak cytować
Pawlisiak, M. (2019). ARIMA model used to analyze the demand for swimming pool services. Współczesna Gospodarka, 10(1 (32), 55-68. https://doi.org/10.26881/wg.2019.1.06