Strategie marketingu sensorycznego jako skuteczne narzędzie zindywidualizowanej komunikacji z klientem

Autor

  • Małgorzata Staniszewska

Słowa kluczowe:

marketing, bodźce sensoryczne, produkt, klient, rynek

Abstrakt

Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób marketing sensoryczny może być kreatorem doświadczeń poprzez maksymalne zaangażowanie wszystkich dostępnych zmysłów, po- wodując tym samym jednoczesne budowanie silnych więzi konsumentów z marką. Dzia- łanie poprzez zmysły oparte na emocjach dąży do tego, co najbardziej istotne, czyli do zapamiętania marki, a tym samym wzmacnia wzajemną komunikację pomiędzy firmą a klientem. Jest to ogromnie ważne zarówno dla dzisiejszego rynku, jak i dla budujących się marek. Dzisiejsze czasy zmuszają współczesne firmy do nieustannej gotowości oraz śledzenia nowych technologii, ponieważ era cyfrowa powoduje coraz krótsze cykle życia produktów i wpływa na wciąż zmieniające się trendy. Stąd konieczność szybszych i bar- dziej kreatywnych działań marketingowych, aby nieustannie dostosowywać swoją markę do nowych, zróżnicowanych sytuacji. Dlatego to właśnie marketing sensoryczny stanowi bardzo skuteczny sposób oddziaływania na klientów, jest bowiem dziedziną która rozwija się w bardzo szybkim tempie, a zadania stawiane przed marketingiem sensorycznym wa- runkują dalszą dynamikę rozwoju gospodarczego.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Falkowski A., Tyszka T. (2009). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP, 258-259, 261-262
Heath, R. (2014). Uwieść podświadomość. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP, 82, 131.
Hultén B., Broweus N., van Dijk M. (2011). Marketing sensoryczny, Warszawa: Polskie Wy- dawnictwo Ekonomiczne, 11, 16, 18, 20-23, 49-50, 74, 89, 91, 93, 95-96, 115, 129.
IMS S.A., Marketing sensoryczny zwiększa współczynnik optymizmu – raport z badań, http://www.ims.fm/marketing-sensoryczny-zwieksza-wspolczynnik-optymizmu-raport-z- badan/ (stan z: 29/06/2016).
Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I. (2017). Marketing 4.0. Era cyfrowa. Warszawa: Wydaw- nictwo MT Biznes sp. Z o.o., 59, 128.
Kotler P., Keller K. L. (2018). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., 3, 5- 6, 28-30.
Lindstrom M. (2009). Brand sense – marka pięciu zmysłów. Gliwice: Wydawnictwo HE- LION, 9, 21, 31, 93, 116, 125-126, 130.
Lindstrom M. (2009). Zakupologia. Prawda i kłamstwa o tym, dlaczego kupujemy. Kraków: Wydawnictwo Znak, 134, 150-151.
Macinnis D. J., Whan Park C. (1991). The Differential Role of Characteristics of Music on High and Low – Involvement Comnsumers’ Processing of Ads, „Journal of Consumer Research”, https://www.researchgate.net/publication/24098687 (stan z: 09/1991).
Maruszewski T. (2001). Psychologia poznania. Sposoby rozumienia siebie świata. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP, 396.
Maruszewski T. (2011). Psychologia poznania. Umysł i świat. Gdańsk: Gdańskie Wydawnic- two Psychologiczne GWP, 50.
Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydaw- nictwo Naukowe PWN, 178, 278.
Ries A., Ries L. (2005). Pochodzenie marek. Gliwice: Wydawnictwo HELION, 9.
Rosa G., Perenc J., Ostrowska I. (2016). Marketing przyszłości - od ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck, 15.
Skowron S., Jakubiak E., (2012). Visual mechandising jako efektywny sposób przyciągania klientów.,http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element- 000171261203.
Skowronek I. (2014). Zmysły dla zysku. Warszawa: Wydawnictwo Poltex sp. z o.o., 11, 95, 97.
Stasiuk K., Maison D. (2014). Psychologia konsumenta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 20, 86, 100, 113, 117, 288.
Sternberg R. J. (2001). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedago- giczne Spółka Akcyjna WSiP, 68.

Pobrania

Opublikowane

2021-08-18

Jak cytować

Staniszewska, M. (2021). Strategie marketingu sensorycznego jako skuteczne narzędzie zindywidualizowanej komunikacji z klientem. Współczesna Gospodarka, 12(1 (36). Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/5990