„To, co najważniejsze… w storytellingu” – analiza spotu świątecznego marki Allegro w ujęciu teorii narracji Bo Bergströma

Autor

  • Aleksandra Żukowska Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

narracja, storytelling, teoria narracji Bo Bergströma, marka Allegro, reklama świąteczna

Abstrakt

„Narracja” – pojęcie mające swoje korzenie w literaturoznawstwie, od lat 60. XX wieku stała się przedmiotem zainteresowania wielu innych dyscyplin, a – jak stwierdził Martin Kreiswith – humanistykę ogarnęła nawet „obsesja opowieści”. Mity, podania, legendy czy baśnie oraz inne formy narracji obecne w codziennym doświadczeniu większości uczestników kultury przyczyniają się do kompetencji odbioru opowieści w różnych formach. Być może to jest jednym z czynników wpływających na niezwykłą popularność i sukces storytellingu w reklamie. Zasady tworzenia dobrej, efektywnej, atrakcyjnej opowieści wywodzą się bowiem z dawnych form narracji i są dzisiaj powszechnie w niej stosowane. W artykule zostanie przedstawiona propozycja szwedzkiego badacza komunikacji wizualnej – Bo Bergströma, który różnicuje narrację na dramatyczną i niedramatyczną, a schematy obydwu opiera na regułach obecnych odpowiednio w kinie gatunków oraz kinie autorskim. Autor nazywa ten wymiar reklamy systemem formalnym, obok którego równie istotny jest system stylistyczny, czyli środki artystycznego wyrazu zastosowane w przekazie. W artykule zostanie przeprowadzona analiza obydwu systemów w reklamie świątecznej marki Allegro z 2021 roku w kontekście założeń storytellingu.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Barańczak, Słowo – perswazja – kultura masowa, „Twórczość” 1975, nr 7.

Barthes B., Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań, przeł. W. Błońska, „Pamiętnik Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej”, nr 59(4), s. 327–359.

Bergström B., Komunikacja wizualna, przeł. J. Tarnawska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Budzyński W., Reklama. Techniki skutecznej perswazji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000.

Burzyńska A., Idee narracyjności w humanistyce [w:] Narracja. Teoria i praktyka, red. B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Burzyńska A., Kariera narracji. O zwrocie narratywistycznym w humanistyce, „Teksty Drugie” 2004, nr 1–2, 43–64.

Dragović N., Dragović K., Reżyseria filmu reklamowego, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2012.

Fog K., Budtz Ch., Munch P., Blanchette S., Storytelling. Narracja w reklamie i biznesie, Wydawnictwo Saatchi, Warszawa 2011.

Greimas A.J., Leach E., Rytuał i narracja, przeł. M. Buchowski, A. Grzegorczyk, E. Umińska- -Plisenko, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989.

Kosson G., Podaj dalej, czyli jak stworzyć porywającą opowieść dla marki, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Warszawa 2014.

Monaco J., Standardowy słownik filmowy, telewizyjny i innych środków przekazu, przeł. H. Kluba, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, Łódź 1998.

Olszanecka-Marmola A., Czy telewizyjna reklama polityczna może zmienić wizerunek kandydata? Studium empiryczne wyborów prezydenckich 2015, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.

Olszanecka-Marmola A., Techniki perswazyjne w telewizyjnych reklamach sieci sklepów spożywczych, firm telekomunikacyjnych oraz banków w początkowej fazie pandemii COVID-19, „Zarządzanie Mediami” 2021, nr 9(2), s. 369–385.

Przylipiak M., Kino stylu zerowego. Z zagadnień estetyki filmu fabularnego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1994.

Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych, przeł. E. Klekot, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Ryłko-Kurpiewska A., Reklama jako sztuka powtórzeń, Novae Res, Gdynia 2016.

Sobczak B., Jesteśmy tym co opowiadamy. Autonarracje w mediach [w:] Narracyjność języka i kultury. Literatura i media, red. D. Filar, D. Piekarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.

Staniszewski M., Przedmowa [w:] G. Kosson, Podaj dalej, czyli jak stworzyć porywającą opowieść dla marki, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Warszawa 2014.

Szalkiewicz W., Sokołowski M., Inżynierowie społeczni i technologie zdobywania władzy. Studia nad manipulacją i propagandą, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017.

Tkaczyk P., Narratologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Źródła internetowe:

https://www.dlahandlu.pl/e-commerce/wiadomosci/liczba-uzytkownikow-aplikacji-i-platformy- -allegro-spadla,108978.html (dostęp: 28.09.2022).

https://www.youtube.com/watch?v=UF6LRHIviIw&list=PLFttT4XjEwKSYPDc2OALLlbQYDStd8Aq2 (dostęp: 28.09.2022).

https://www.youtube.com/watch?v=UF6LRHIviIw&list=PLFttT4XjEwKSYPDc2OALLlbQYD Std8Aq2&index=1;

https://www.youtube.com/watch?v=Y9fbuthx2JY&list=PLFttT4XjEwKSYPDc2OALLlbQYDStd8Aq2&index=69 (dostęp: 30.09.2022).

Liczba użytkowników aplikacji i platformy Allegro spadła,

Playlista wszystkich reklam świątecznych Allegro: Talizman | Podziel się tym, co masz cennego | Czego szukasz?, https://www.youtube.com/ watch?v=kXjt5nEOv5I&t=43s (dostęp: 10.10.2022).

To, co najważniejsze | Reklama świąteczna Allegro 2021 (dostęp: 10.10.2022).

Pobrania

Opublikowane

2022-12-21

Jak cytować

Żukowska, A. (2022). „To, co najważniejsze… w storytellingu” – analiza spotu świątecznego marki Allegro w ujęciu teorii narracji Bo Bergströma. Media Biznes Kultura, (2(13), 151–164. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/MBK/article/view/7982

Numer

Dział

Artykuły