Was wäre, wenn Danzig…? Dialoge über die alternative Geschichte der Stadt

Autor

  • Peter Oliver Loew Deutsches Polen Institut, Darmstadt

Słowa kluczowe:

Gdańsk, Danzig, historia alternatywna, pamięć kulturowa

Abstrakt

Co by było, gdyby Gdańsk … ? Alternatywne biografie miasta.

Tekst zawiera przedstawione w formie dialogów różne możliwe alternatywne historie Gdańska. Dwie występujące w nim osoby to głos optymistyczny („Opto”) oraz głos pesymistyczny („Peso”). Rozmawiają o całym wachlarzu tematów, np. o tym, co by było, gdyby Gdańsk stał się miastem duńskim, gdyby Krzyżacy nie utracili Gdańska, gdyby Napoleon wygrał z Rosją, gdyby miasto po pierwszej wojnie światowej stało się częścią Polski, gdyby po 1945 roku nie zostało odbudowane, gdyby nie powstała tu Solidarność lub gdyby nie było żadnych pisarzy rangi światowej piszących o Gdańsku. Tekst jest częściowo ironicznym komentarzem do znaczenia, jakie w życiu publicznym często przypisywane jest miejskiej historii. Tekst ten powstał pierwotnie jako przemówienie na Czwarty Światowy Zjazd Gdańszczan w 2014 roku i po raz pierwszy ukazał się w polskim oryginale w 2015 roku.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2017-07-25

Jak cytować

Loew, P. O. (2017). Was wäre, wenn Danzig…? Dialoge über die alternative Geschichte der Stadt. Studia Germanica Gedanensia, (37), 205–217. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1311