Zwischen Machtanspruch und Exklusion: Selbst- und Fremdbilder im kamerunischen Kontext

Autor

  • Romuald Valentin Nkouda Sopgui Universität Maroua

Słowa kluczowe:

obraz, stereotyp, dyskryminacja, etniczność, edukacja interkulturowa, integracja

Abstrakt

Między roszczeniem władzy a ekskluzją. Obraz własny i Obcego w kontekście kameruńskim.

Artykuł zawiera interpretację dwóch kameruńskich tekstów literackich Hilaire Mbakop’a The Destructed Village [Zniszczona wieś] i Gabriela Kuitche Fonkou’ Tribalistic Country [Plemienna kraina]. Na skutek procesów globalizacyjnych relacje pomiędzy kulturami stają się coraz częstsze i przyjmują różnorodne formy: wymiany, przenikania, wpływu, tarcia a nawet konfliktu. Literaturze przypisuje się istotną rolę w przedstawianiu problematyki związanej z aspektami interkulturowymi. Poniższa analiza zawiera dekonstrukcję zbiorowych wyobrażeń o obcej kulturze. Ponadto etnocentryzm zostaje ukazany jako ilustracja stereotypowego dyskursu, prowadzącego do ekskluzji Obcego, jego dyskryminacji w dialogu interkulturowym i integracji w kontekście wielokulturowym. Podsumowując rozważania autor stwierdza, że autostereotyp zawsze wykazuje odrębności względem heterostereoptypu. Analiza tych konstruktów pozwala na ukazanie różnic pomiędzy obrazem własnym danej kultury, ujmowaniem własnej specyfiki i portretem Obcego.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2014-04-24

Jak cytować

Nkouda Sopgui, R. V. (2014). Zwischen Machtanspruch und Exklusion: Selbst- und Fremdbilder im kamerunischen Kontext. Studia Germanica Gedanensia, (30), 52–63. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1455