„Poznań wart poznania“ – Phraseme in den Medien

Autor

  • Dmitrij O. Dobrovol’skij Russische Akademie der Wissenschaften

Słowa kluczowe:

frazeologia, idiom, przysłowia, modyfikacje, efekt gry językowej, metafora

Abstrakt

Związki frazeologiczne w tekstach prasowych pełnią rolę ważnego i skutecznego środka stylistycznego. W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienie gry językowej jako rodzaju efektu stylistycznego osiąganego z zastosowaniem frazeologizmów. Na podstawie przykładów zaczerpniętych z niemieckich, angielskich i rosyjskich korpusów omówione zostały różne sposoby uzyskiwania efektu gry językowej, m.in. aktualizacja dosłownego znaczenia związku frazeologicznego oraz modyfikacje związków frazeologicznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Alm‑Arvius, Christina (2007): Fixed, flexible or fragmentary? Types of idiom variation. In: Nenonen, Marja/Niemi, Sinikka (ed): Collocations and Idioms 1. Papers from the First Nordic Conference on Syntactic Freezes, Joensuu, May 19–20, 2006. Studies in Languages 41. Faculty of Humanities, University of Joensuu, 14–26.

Burger, Harald (1998): Problembereiche einer historischen Phraseologie. In: Eismann, Wolfgang (Hg.): Europhras 95. Europäische Phraseologie im Vergleich: gemeinsames Erbe und kulturelle Vielfalt. Bochum, 79–108.

Burger, Harald (1999): Phraseologie in der Presse. In: Fernandez‑Bravo, Nicole/Behr, Irmtraud/Rozier, Claire (Hg.): Phraseme und typisierte Rede. Tübingen, 77–89.

Dobrovol’skij, Dmitrij (2000): Zu semantischen und pragmatischen Effekten kreativer Idiom‑Modifikationen. In: Gréciano, Gertrud (Hg.): Micro‑ et macrolexèmes et leur figement discursif. Etudes de linguistique comparée français/allemand. Louvain; Paris, 217–230.

Dobrovol’skij, Dmitrij (2008): Idiom‑Modifikationen aus kognitiver Perspektive. In: Kämper, Heidrun/Eichinger, Ludwig M. (Hg.): Sprache – Kognition – Kultur. Sprache zwischen mentaler Struktur und kultureller Prägung. Jahrbücher des Instituts für Deutsche Sprache 2007. Berlin; New York, 302–322.

Dobrovol’skij, Dmitrij (2011): Zur Typologie der Idiom‑Modifikationen. In: Fadeeva, Galina M. et al. (Hg.): Aktuelle Probleme der modernen Lexikologie und Phraseologie. Festschrift für Professor I.I. Černyševa zum 100. Geburtstag. Moskva, 57–88.

Schatte, Czesława (2011): Polak, Węgier – dwa bratanki: i do szabli, i do szklanki. Zu titelbildenden Potenzen eines Sprichwortes. In: Kątny, Andrzej/Lukas, Katarzyna (Hg.): Sprach‑ und Kulturkontakte aus interkultureller Sicht. Studia Germanica Gedaniensia 25. Gdańsk, 41–53.

Wellmann, Hans (1997): Aspekte der (vergleichenden) Stilistik. Zur Innovation der Stilgeschichte. In: Fix, Ulla/Wellmann, Hans (Hg.): Stile, Stilprägungen, Stilgeschichte: über Epochen‑, Gattungs‑ und Autorenstile; sprachliche Analysen und didaktische Aspekte. Heidelberg, 11–13.

Opublikowane

2012-09-18

Jak cytować

Dobrovol’skij, D. O. (2012). „Poznań wart poznania“ – Phraseme in den Medien. Studia Germanica Gedanensia, (27), 21–32. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1576