Kodematische Überlegungen zum Begriffsbereich: Traduktion – Translation

Autor

  • Marian Szczodrowski Hochschule für Fremdsprachen Świecie

Abstrakt

Autor podejmuje dyskusję na temat kodematycznych właściwości konstytuujących dziedzinę badań translatoryki. W jej zakresie wyróżnia dwa zasadnicze procesy: tradukcję i translację, charakteryzując ich specyfikę w układzie translatorycznym przy jednoczesnym uwzględnieniu funkcjonowania bilingwalnych magazynów‑mechanizmów.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Apelt, Walter (1991): Lehren und lernen fremder Sprachen. Berlin.

Grucza, Franciszek (1985): Lingwistyka, lingwistyka stosowana, glottodydaktyka, translatoryka [Linguistik, Angewandte Linguistik, Glottodidaktik, Translatorik]. In: Ders. (Hg.): Lingwistyka, glottodydaktyka, translatoryka [Linguistik, Glottodidaktik, Translatorik]. Warszawa, 19–44.

Hess‑Lüttich, Ernest W.B. (1995): Interkulturelle Kommunikation und Angewandte Rhetorik. In: Herbig, A.F. (Hg.): Konzepte rhetorischer Kommunikation. Röhrig, 225–237.

Małgorzewicz, Anna (2003): Prozessorientierte Dolmetschdidaktik. Wrocław.

Nerlicki, Krzysztof (2003): Wiedza deklaratywna i proceduralna w kontekście rozwoju kompetencji translatorycznej [Deklaratives und prozedurales Wissen im Kontext der Ausbildung von translatorischer Kompetenz]. In: Hejwowski, Krzysztof (Hg.): Teoria i dydaktyka przekładu [Übersetzungstheorie und ‑didaktik]. Olecko, 211–222.

Szczodrowski, Marian (1988): Der bilinguale Speicher‑Mechanismus und seine Arbeitsweise. In: Comunicaciones Germanicas 15, 33–38.

Szczodrowski, Marian (1997): Zum Kulturbegriff im fremdsprachlichen Unterricht. In: Neofilolog 15, 18–26.

Szczodrowski, Marian (1999): Kodematyczne aspekty procesów translatorycznych [Kodematische Aspekte der translatorischen Prozesse]. In: Płusa, Paweł (Hg.): Aktualne kierunki traduktologii polskiej [Aktuelle Richtungen der polnischen Traduktologie]. Częstochowa, 105–111.

Weisgerber, Leo (1964): Das Menschheitsgesetz der Sprache. Heidelberg.

Opublikowane

2012-09-18

Jak cytować

Szczodrowski, M. (2012). Kodematische Überlegungen zum Begriffsbereich: Traduktion – Translation. Studia Germanica Gedanensia, (27), 147–153. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1588