Die Welt in Kinderworten. Zum Problem der Übersetzung der Kinderliteratur am Beispiel des Romans Król Maciuś I (1923) von Janusz Korczak in zwei deutschen Übersetzungen

Autor

  • Anna Fimiak‑Chwiłkowska Universität Poznań

Słowa kluczowe:

przekład literacki, literatura dziecięca

Abstrakt

Poniższe rozważania oparte są na przekonaniu, że czytanie stanowi akt komunikacji, który ma miejsce po pierwsze między pisarzem a czytelnikami jego książek, a następnie, po dokonaniu przekładu tekstu, między pisarzem a czytelnikami tekstu docelowego. Wyjątkowy przykład tego rodzaju komunikacji stanowi literatura dla dzieci. Przeprowadzona analiza translatologiczna, bazująca na polskiej powieści Janusza Korczaka i jej dwóch niemieckich tłumaczeniach dokonanych przez Monikę Heinker i Katję Weintraub, koncentruje się na aspekcie komunikacji między pisarzem a dzieckiem jako odbiorcą tekstu.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Primärliteratur

Korczak, Janusz (1923/1990): Król Maciuś I. Poznań.

Korczak, Janusz (1970): König Hänschen I. Deutsch von Katja Weintraub. Mit einem Nachwort von Elisabeth Heimpel. Göttingen.

Korczak, Janusz (1978): Konig Maciuś der Erste. Roman in zwei Teilen für Leser jeden Alters. Aus dem Polnischen übersetzt von Monika Heinker. Mit einem Nachwort von Günter Schulze. Leipzig und Weimar.

Korczak, Janusz (1994): Der kleine König Macius. Eine Geschichte in zwei Teilen für Kinder und Erwachsene. Die vollständige Ausgabe. Freiburg, Basel, Wien.

Sekundärliteratur

Adamczyk‑Garbowska, Monika (1988): Polskie tłumaczenia angielskiej literatury dziecięcej. Problemy krytyki przekładu [Polnische Übersetzungen der englischen Kinderliteratur. Probleme der Übersetzungskritik]. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk.

Balcerzan, Edward (1982): Odbiorca w poezji dla dzieci [Der Rezipient in der Poesie für Kinder]. In: (Ders.): Kręgi wtajemniczenia. Czytelnik – badacz – tłumacz – pisarz [Kreise der Einweihung. Leser – Forscher – Übersetzer – Schriftsteller]. Kraków.

Dauzenroth, Erich (1981): Ein Leben für Kinder. Janusz Korczak. Leben und Werk. Gütersloh.

Gąsiorek, Krystyna (1997): Od słowa do tekstu. O języku i stylach Janusza Korczaka [Vom Wort bis zum Text. Zur Sprache und zu den Stilen von Janusz Korczak]. Kraków.

Hen (Korczak Janusz) (1896): Węzeł gordyjski [Der gordische Knoten]. In: Kolce. Korczak, Janusz (1984): Jak kochać dziecko [Wie man ein Kind lieben soll]. In: Ders.: Pisma wybrane [Ausgewählte Schriften]. Bd. I, Poznań, 91–382.

Kromp, Ilona (2008): Eigennamen in der deutschen und polnischen Kinderliteratur unter textlinguistischem und translatorischem Aspekt (= Danziger Beiträge zur Germanistik 24). Frankfurt/M.

Lipiński, Krzysztof (2004): Mity przekładoznawstwa [Mythen der Übersetzungswissenschaft]. Kraków.

Krysztofiak, Maria (1999): Modelowa analiza translatologiczna na przykładzie polskich tłumaczeń baśni braci Grimm [Translatologische Modellanalyse am Beispiel polnischer Übersetzungen der Märchen der Brüder Grimm]. In: Dies.: Przekład literacki a translatologia [Literarische Übersetzung und Translationswissenschaft]. Poznań, 148–172.

Mortkowicz‑Olczakowa, Hanna (1961): Janusz Korczak. Biographie. Aus dem Polnischen übersetzt von Henryk Bereska. Weimar.

Pelz, Monika (1985): „Nicht mich will ich retten“. Die Lebensgeschichte des Janusz Korczak. Weinheim und Basel.

Rajewska, Ewa (2004): Dwie wiktoriańskie chwile w Troi, trzy strategie translatorskie [Zwei viktorianische Augenblicke in Troja, drei Übersetzungsstrategien]. Poznań.

Smolińska‑Theiss, Barbara (2012): Janusz Korczak – zarys portretu [ Janusz Korczak – Skizze zum Porträt]. URL: http://2012korczak.pl (Stand vom 10.06.2012).

Wulf, Josef (1963): Vom Leben, Kampf und Tod im Ghetto Warschau. Bonn.

Opublikowane

2012-09-18

Jak cytować

Fimiak‑Chwiłkowska, A. (2012). Die Welt in Kinderworten. Zum Problem der Übersetzung der Kinderliteratur am Beispiel des Romans Król Maciuś I (1923) von Janusz Korczak in zwei deutschen Übersetzungen. Studia Germanica Gedanensia, (27), 196–210. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1593