Czego chce Basia od polskiego społeczeństwa?

  • Małgorzata Cackowska Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: książka obrazkowa, reprodukacja kulturowa, klasa średnia, polskie społeczeństwo

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę i krytykę reprezentacji przestrzeni życiowych współczesnego dziecka w niezwykle popularnej polskiej serii książek obrazkowych o codziennym życiu małej dziewczynki o imieniu Basia. Artykuł opisuje obraz jej domu rodzinnego jako przestrzeni, która ma znaczenie dla rozwoju młodego człowieka w jego kulturowych, społecznych i politycznych aspektach, i próbuje odpowiedzieć na pytanie, czego ten (bardzo popularny) przekaz chce od swoich czytelników, od polskiego społeczeństwa? Pytanie pojawiające się w tytule jest trawestacją tytułu książki What Do Pictures Want? W.J.T. Mitchella, jednego z najwybitniejszych badaczy i teoretyków kultury wizualnej, który analizował różne relacje między współczesną publicznością a reprezentacjami obecnymi w obrazach, poszukując wiedzy o kondycji współczesnego odbiorcy (Mitchell 2015).

Podsumowując, krytyczne podejście do serii książek analizowanych w tekście wynika z wrażliwości na dostrzeżenie fenomenu szerokiego zakresu politycznie jednostronnej siły reprodukcji modeli zawartych w książkach.

mnisw185.png

Modernizacja działania Czasopisma oraz tłumaczenia na język angielski artykułów Ars Educandi na lata 2012-2017 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zadania Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

Zadanie: Wdrożenie modułu redakcyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych - systemu wspomagającego redagowanie i zarządzanie czasopismem naukowym Ars Educandi sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma Ars Educandi przez wdrożenie modułu publikacyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych oraz obsługę międzynarodowych baz indeksacyjnych sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Bibliografia

Apple M.W., Christian-Smith L.K., 1991, The Politics of the textbook [w:] The Politics of the Textbook, eds M.W. Apple, L.K. Christian-Smith, New York: Routledge.

Auge´ M., 2012, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tłum. R. Chymkowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bourdieu, P., Passeron J.C., 2011, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, tłum. E. Neyman, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Felberg-Sendecka K., 2017, Literatura jak coach, czyli ja i mój wróg, „Opowiadanie”, nr 6, http://opowiadanie.org/wp-content/uploads/2017/10/Opowiadanie_6_Net.pdf [dostęp: 2.11.2018].

Mendel M. (red.), 2006, Pedagogika miejsca, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.

Mitchell, W.J.T., 2015, Czego chcą obrazy?, tłum. Ł. Zaremba, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Nikolajeva M., Scott C., 2001, How Picturebooks Work, New York–London: Routledge.

Sikorska-Celejewska A., 2010, Basia się spodobała i pomaszerowała w świat… – rozmowa z Zofią Stanecką i Marianną Oklejak, Qlturka.pl, http://qlturka.pl/2015/12/08/basia-sie-spodobala-i-pomaszerowala-w-swiat-rozmowa-z-zofia-stanecka-i-marianna-oklejak/ [dostęp: 15.07.2017].

Zając M., 2000, Promocja książki dziecięcej: podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Opublikowane
2018-12-10
Jak cytować
Cackowska, M. (2018). Czego chce Basia od polskiego społeczeństwa?. Ars Educandi, (15), 55-68. https://doi.org/10.26881/ae.2018.15.05