„Je chipsy i zapycha się chrupkami". Nastolatki w opiniach dzieci

Autor

  • Magdalena Radkowska-Walkowicz Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.26881/etno.2019.5.05

Słowa kluczowe:

health, healthy food, electronic media, adolescences, teenagers, children

Abstrakt

The article presents the results of a study Health in the opinion of children . The main goal of the project was to reveal the meanings that children attribute to health, or the lack of it . During the interviews about health and healthy lifestyle, children often spoke about teen- agers . In their view, their older siblings and friends are immature and irresponsible – they eat unhealthy food and watch TV or play computer games all day . In this way, children not only internalize social ‘adult’ fears regarding adolescents, but also create and reproduce their own figure of a bad teenager .

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Magdalena Radkowska-Walkowicz - Uniwersytet Warszawski

Antropolożka kultury, socjolożka, dok- tor habilitowana, kierowniczka Zakładu Antropologii Medycyny i Cielesności w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem UW. Zainteresowania: antropologia ciała i medycyny, kulturowe wymiary technologii repro- dukcyjnych, badania nad dzieciństwem i adolescencją, antropologia literatury.

Bibliografia

Boni, Z. (2015). Children and Food in Warsaw: Negotiating Feeding and Eating, niepublikowana praca doktorska. London: SOAS University of London.

Clark, C.D. (2011). In A Younger Voice. Doing Child-Centered Qualitative Research. Oxford – New York: Oxford University Press.

Cohen, S. (1972). Folk Devils and Moral Panics. London: MacGibbon & Kee.

Cuprjak, M. (2016a). Konstrukcje tożsamości gimnazjalistów. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Cuprjak, M. (2016b). Uczeń gimnazjum: wykreowana tożsamość „pomiędzy”. Studia Edukacyjne, 40, 149–162.

Davies, K. (2014). Siblings, Stories and the Self: The Sociological Significance of Young People’s Sibling Relationships. Sociology, 49, 679–695.

Edwards, R., Hadfield, L., Mauthner, M. (2006). Children’s Understanding of their Sibling Relationships. London: The National Children’s Bureau in association with the Joseph Rowntree Foundation.

Foucault, M. (2009). Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Przeł. T. Komendant. Warszawa: Aletheia.

Giddens, A. (2002). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Przeł. A. Szulżycka. Warszawa: PWN.

Greene, S., Hill, M. (2012). Researching Children’s Experience: Methods and Methodological Issues. W: S. Greene, D. Hogan (eds.), Researchig Children’s Experiences (p. 1–21). London – New Delhi – Singapore: Thousand Oaks, Sage.

Griffin, Ch. (2001). Imagining New Narratives of Youth Research, the ‘New Europe’ and Global Youth Culture. Childhood, 8(2), 147–166.

James, A., Jenks, Ch., Prout, A. (1998). Theorizing Childhood. London: Polity Press.

Kerrane, B., Betany, S., Kerrane, K. (2015). Siblings as Socialization Agents: Exploring the Role of ‘Sibship’ in the Consumer Socialization of Children. European Journal of Marketing, 49(5/6), 713–735.

Krinsky, Ch. (ed.) (2008). Moral Panics over Contemporary Children and Youth. Farnham – Burlington: Routledge.

Krzywosz-Rynkiewicz, B. (2011). Zanikanie dzieciństwa w ponowoczesności i jego konsekwencje edukacyjne. Rozważania wokół koncepcji A. Avirama. Kultura i Edukacja, 4(83), 208–218.

Lee, N. (2001). Childhood and Society: Growing Up At the Age of Uncertentainty. Buckingham: Open University Press.

Lesko, N., Talburt, S. (eds.) (2012). Keywords in Youth Studies. Tracing affects, movements, knowledges. New York – London: Routledge.

Maciejewska-Mroczek, E. (2012). Mrówcza zabawa. Współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka. Kraków: Universitas.

Maciejewska-Mroczek, E. (2018a). Badanie grupowe z udziałem dzieci: aspekty etyczne i praktyczne. W: M. Radkowska-Walkowicz, M. Reimann (red.), Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies (s. 35–60). Warszawa: Oficyna Naukowa.

Maciejewska-Mroczek, E. (2018b). Dzieci, rodzice i praktykowanie zdrowia. Ujęcie childhood studies. Niderlandystyka Interdyscyplinarnie, 3(2), 24–32.

Nowakowska, K. (2017). Sprawa gdańskich gimnazjalistek – to Internet wychowuje potwory. Igimag.pl, 17 maja 2017 [https://igimag.pl/2017/05/sprawa-gdanskich-gimnazjalistek-internet-wychowuje-potwory, dostęp: 30.03.2018].

Postman, N. (1994). Disappearance of Childhood. New York: Vintage, Random House.

Punch, S. (2008). ‘You can do Nasty Things to your Brothers and Sisters without a Reason’: Siblings’ Backstage Behaviour. Childhood, 22(5), 333–344.

Radkowska-Walkowicz, M. (2016). Telewizja, słodycze i zdrowie. O sprawczości dzieci i napięciach w praktykach życia codziennego w kontekście programów promocji zdrowia. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 58, 119–133.

Radkowska-Walkowicz, M. (2018). Kochanie, ratujmy nasze dzieci – telewizyjny spektakl zdrowia. Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 19, 120–132.

Radkowska-Walkowicz, M., Reimann, M. (2018). Dzieci i zdrowie. W: M. Radkowska-Walkowicz, M. Reimann (red.), Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies (s. 9–23). Warszawa: Oficyna Naukowa.

Reimann, M. (2018). Gruby i chudy, czyli o tym, jak dzieci wyobrażają sobie zdrowego i niezdrowego człowieka. W: M. Radkowska-Walkowicz, M. Reimann (red.), Dzieci i zdrowie. Wstęp do childhood studies (s. 138–149). Warszawa: Oficyna Naukowa.

Roberts, C. (2015). Puberty in Crisis. The Sociology of Early Sexual Development. Cambridge: Cambridge University Press.

Thompson, K. (1998). Moral Panics. London – New York: Routledge.

Woodhead, M., Faulkner, D. (2008). Subjects, Objects or Participants? Dilemmas of Psychological Research with Children. W: P. Christensen, A. James (eds.), Research with Children: Perspectives and Practices (s. 10–39). London: Falmer Press, Routledge.

Strony internetowe

https://f.kafeteria.pl/temat/f1/dlaczego-nastolatki-sa-teraz-takie-glupie-tepe-glosnep_6438521 [dostęp: 30.03.2018].

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Radkowska-Walkowicz, M. . (2019). „Je chipsy i zapycha się chrupkami". Nastolatki w opiniach dzieci. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (5), 111–128. https://doi.org/10.26881/etno.2019.5.05