Nr 5 (2019): Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia

					Pokaż  Nr 5 (2019): Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia

Czasopismo „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” jest periodykiem naukowym, w którym zamieszczane są artykuły naukowe oraz inne teksty naukowe z zakresu antropologii kulturowej/etnologii, socjologii, pedagogiki, historii, folklorystyki, studiów kulturowych oraz innych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych stosujących etnografię jako praktykę badawczą.
Czasopismo jest rocznikiem.
Wersja pierwotna czasopisma jest wersją elektroniczną w formule open access.
Artykuły naukowe publikowane w czasopiśmie są zawsze recenzowane w procedurze double blind-review.

Słowa klucze: chicken, Karitiana, Amazon, husbandry, ethnoornithology, Quechua, Andean ontology, apus, Q’eros, shamanism, anthropology of nature, indigenous people, material culture, Australia, New Guinea, Oceania, health, healthy food, electronic media, adolescences, teenagers, children,Turner syndrome, teenagers, biomedicine, medicalization, bodily normativity, Ticino, linguistic and cultural identity, anthropology of language policy, anthropology at homedistance, identity, Otherness, Europeanness, Contem- porary Paganism, materiality, narrative objects, reminiscent narratives, Soviet Army,epistemology, culture, perspectivism, Ojibway, Ontario, Canada, first research, impressions

Opublikowane: 2019-12-30

Pełny numer