Rzeczy opowiedziane. Przyczynek do antropologii rzeczy

Autor

  • Anna Gańko Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.26881/etno.2019.5.09

Słowa kluczowe:

materiality, narrative objects, reminiscent narratives, Soviet Army

Abstrakt

The article explores the concept of narrative objects – possible to perceive only through narratives, even though they are characterized by material features like shape, scent, texture, or weight . The analysis is based on fragments of oral biographical narratives collected during fieldwork in selected villages in Lower Silesia region, in the vicinity of Legnica . In the article, two roles of objects present in narratives are recognized: where the object is a part of the narrative (something expressed in words and reduced to lan- guage) and when it appears to be a factor that goes beyond the narrative – the reason for retelling memory . Such narrative objects reveal their two–fold nature: they are experi- enced as well as constructed . Hence, they are beyond the dualistic division between what is given (data) and what is formed . Grounded in non–linguistic experience, they are are simultaneously its linguistic expression . Although they are part of language, they do not fall within the logocentric frame .

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Anna Gańko - Uniwersytet Warszawski

Doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu War- szawskiego . Zainteresowania: sposoby konstruowania narracji wspomnienio- wych, badania nad pamięcią, metody badania miasta, antropologia krajobrazu .

Bibliografia

Assmann, A. (2009). Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej. W: M. Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Kraków: Universitas.

Assmann, J. (2009). Kultura pamięci. W: M. Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Kraków: Universitas.

Barański J. (2007). Świat rzeczy. Zarys antropologiczny. Anthropos: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dotov, D.G., Nie, L., de Wit, M. (2012). Zrozumieć afordancje: przegląd badań nad główną tezą Jamesa J. Gibsona. Avant, vol. III, nr 2/2012.

Gibson, J.J. (1979). The Ecological Approach to Visual Perception. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.

Godlewski, G. (2016). Luneta i radar. Szkice z antropologicznej teorii kultury. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Gołębiewska, M. (2004). Sensotwórcza rola ciała w samopoznaniu według Maurice Merleau-Ponty’ego. Teksty drugie, 1–2.

Ingold, T. (1993). The Temporality of landscape. World Archaeology, vol. 25, no. 2.

Krajewski, M. (2008). Ludzie i przedmioty – relacje i motywy przewodnie. W: J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa (red.), Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności. Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Krajewski, M. (2012). Style życia przedmiotów. Zarys koncepcji. W: A. Jawłowska i in. (red.), Style życia, wartości, obyczaje. Stare tematy, nowe spojrzenia. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Kopytoff, I. (2003) Kulturowa biografia rzeczy – utowarowienie jako proces. W: M. Kempy, E. Nowicka (red.), Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mauss, M. (1973). Socjologia i antropologia, Warszawa. PWN.

Merleau-Ponty, M. (2001). Fenomenologia percepcji. Warszawa: Aletheia.

Olsen. B. (2013). W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów. Warszawa: IBL PAN.

Pomian, K. (2006). Historia. Nauka wobec pamięci. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej.

Rakowski, T. (2008) Przemiany, przesunięcia, przedmioty przejściowe. Antropologia rzeczy. Kultura Współczesna, nr 2/2008.

Szydłowska-Szczecińska, A. (2008). Gmina Zagrodno i jej okolice. Legnica: Wydawnictwo AG Legnica.

Znaniecki, F. (1973). Socjologia wychowania. Warszawa: PWN.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Jak cytować

Gańko, A. . (2019). Rzeczy opowiedziane. Przyczynek do antropologii rzeczy. Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia, (5), 195–208. https://doi.org/10.26881/etno.2019.5.09